We willen voor burgers een infovergadering en infopunt rond windplan en windenergie

15 Juni 2021

We willen voor burgers een infovergadering en infopunt rond windplan en windenergie

Het windplan werd op de gemeenteraad van 17 september 2020 goedgekeurd. Het plan bepaalt waar windturbines op het grondgebied van Aarschot passen, de GO-zones, rekening houdend met de impact op woningen, geluid, slagschaduw, natuur, vliegroutes, landschap,  ... 

Het windplan werd op de gemeenteraad van 17 september 2020 goedgekeurd. Het plan bepaalt waar windturbines op het grondgebied van Aarschot passen, de GO-zones, rekening houdend met de impact op woningen, geluid, slagschaduw, natuur, vliegroutes, landschap,  ... 

Jacht op het bouwmonopolie door energiereuzen is geopend

Nu blijkt dat een aantal eigenaars van gronden in zo een GO-zone persoonlijk worden aangesproken door vertegenwoordigers van grote bedrijven en multinationals. Deze bedrijven willen maar al te graag het alleenrecht om hun windturbines daar te plaatsen en proberen dit ‘recht van opstal’ af te dwingen.

Eigenaars worden overdonderd 

Veel eigenaars weten niet waarover het allemaal precies gaat. Wilde verhalen doen de ronde.

Een windplan? Ligt mijn grond in een GO-zone, wist ik niet. Kan dat bedrijf nu ineens een windturbines op mijn grond plaatsen zonder dat ik daar iets over te zeggen heb? Moet ik de documenten die zo een vertegenwoordiger onder mijn neus schuift, ondertekenen? Heeft de stad een overeenkomst met deze bedrijven afgesloten om hier een windmolen te plaatsen? Wat heeft het stadsbestuur hierover te zeggen? Wat heb ik hierover te zeggen? Wat is een recht van opstal? Wat betekent dit financieel voor mij? 

Wind kan door iedereen geoogst worden 

Windenergie biedt mogelijkheden om de energiemarkt te democratiseren en lokaal uit te bouwen waarbij lasten en lusten gedeeld worden. 

Gemeenten, steden en burgers in samenwerking met bedrijven kunnen samen windenergie oogsten voor eigen gebruik waarbij de winsten naar de lokale gemeenschap vloeien en lokaal geïnvesteerd worden. 

Inwoners van Aarschot en eigenaars moeten weten dat dit ook een optie is.

Info en uitleg en nog eens info en uitleg

Eigenaars van gronden in een GO-zone moeten info krijgen over het windplan, het traject dat moet afgelegd worden om al dan niet een windturbine te plaatsen. 

Eigenaars moeten op de hoogte gebracht worden van alle opties en consequenties. 

Alle betrokkenen verdienen uitleg.  

Het windplan, windenergie en alles er rond, is bepalend voor onze toekomst en verdient info en uitleg. Een infovergadering en een windinfo- en meldpunt is een stap in de goede windrichting ;-)