Petra Vanlommel en Thomas Salaets trekken samen de lijst van Groen Aarschot bij de lokale verkiezingen in oktober.

29 April 2024

Petra Vanlommel en Thomas Salaets trekken samen de lijst van Groen Aarschot bij de lokale verkiezingen in oktober.

Ook Groen Aarschot heeft haar lijsttrekkers aangeduid voor de lokale verkiezingen in oktober. 

Petra Vanlommel en Thomas Salaets werden unaniem aangeduid als co-lijsttrekkers. Beiden zijn sinds 2018 lid van de gemeenteraad en trekken voor het eerst de lijst. Ze hebben de ambitie om Groen, met een goed kiesresultaat, in het schepencollege te loodsen.

Petra Vanlommel: “De voorbije jaren werd vanuit de oppositiebank hard en constructief gewerkt. Groen klopte elke gemeenteraad, elke commissie op tafel. We hebben geijverd voor hernieuwbare energie waar inwoners ook kunnen delen in de winsten, deelmobiliteit, een serieus fietsbeleid, meer toekomstgerichte ruimtelijke ordening met plaats voor groen en natuur. We merken dat de meerderheid hier oor naar heeft, maar voor ons gaat de ingezette verandering te traag en mag het meer en straffer zijn. Daarom willen we in de volgende legislatuur mee aan de knoppen zitten.”
Groen Aarschot presenteert zich als dé uitdager van deze verkiezingen en trekt met een ecologisch én sociaal aanbod naar de Aarschottenaar.
Thomas Salaets: “Wij willen de partijen die Aarschot al zo lang besturen niet alleen uitdagen op vlak van ecologie maar ook op sociale thema’s. We kaartten deze legislatuur het probleem van de lege brooddozen aan, maar dit werd door de meerderheid aan de kant geschoven. Alleen met Groen komt er een sterk beleid rond armoede en gelijke kansen. We willen inzetten op inspraak van burgers, verenigingen en jongeren: een stad wordt immers gemaakt door mensen.”
Petra Vanlommel is 52 jaar en werkt als ruimteweer-deskundige bij de Zonnewacht in Ukkel. Thomas Salaets is 35 jaar en werkt als kinderarts in UZLeuven. Ze maken van het lijsttrekkerschap uitdrukkelijk een duo-baan.
Petra Vanlommel: “We werken aan een sterk en divers team dat voor Aarschot het verschil kan maken. We kiezen er expliciet voor om als duo in deze campagne te stappen, omdat we erg complementair zijn. Elk met onze eigen invalshoek vormen we een goede tandem.”
Als lijsttrekkers-duo vind je Petra Vanlommel en Thomas Salaets respectievelijk op plaats 1 en 2 van de kieslijst. Plaatsen 3 en 4 werden ook vastgelegd, voor Nele Weckhuyzen en Betty Kiesekoms. De lijst wordt in de komende weken vervolledigd. Zoals steeds is op de lijst van Groen plaats voor zowel Groen-leden als onafhankelijken.
Thomas Salaets: “We willen onze lijst openstellen voor inwoners die ons sociaal en groen verhaal steunen. Als je je ook wil engageren, neem dan zeker contact op. Alle steun appreciëren we, elke stem telt, jong of oud. ”
Petra Vanlommel is eveneens kandidaat voor de federale verkiezingen op 9 juni. Als 5de opvolger wil ze mee strijden voor een veilige, leefbare en groene toekomst voor mensen, kinderen en jongeren.