Bezorgdheid over mogelijke bodemverontreiniging ‘t Schors

18 Maart 2024

Bezorgdheid over mogelijke bodemverontreiniging ‘t Schors

Er is onduidelijkheid over de ernst van de bodemverontreiniging. Het voorzichtheidsprincipe lijkt ons aangewezen. Een stad heeft ook een verantwoordelijkheid over gezondheidsrisico’s op privé terrein.

Op ‘t Schors in Rillaar stond tot 1962 een leerlooierij. Deze werd decennia geleden afgebroken. Het perceel wordt nu gebruikt als speelweide voor de Chiro van Rillaar of als evenementenweide. 

Eind 2023 werd een verkavelingsaanvraag voor ‘t Schors ingediend en geagendeerd op de gemeenteraad. Het punt werd tijdens de gemeenteraad in januari van de agenda gehaald zonder verdere toelichting. Groen Aarschot vroeg om verduidelijking tijdens de gemeenteraad van 14 maart. Het schepencollege gaf aan dat een mogelijke bodemverontreiniging nog niet voldoende onderzocht was. In 2009 werd immers door de eigenaar een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd waarin verhoogde concentraties chroom en cadmium werden aangetoond. Dit werd door het bestuur als reden aangehaald om de wettelijke antwoordtermijn te laten passeren en de vergunning zo stilzwijgend te weigeren. Maar er werden geen verdere stappen ondernomen om deze mogelijke vervuiling verder te laten onderzoeken of aan te pakken. 

Voor Groen Aarschot is het belangrijk dat eventuele vervuiling wordt aangepakt omdat de grond wordt gebruikt voor publieke evenementen en als speelweide. Bovendien kan de verontreiniging in het grondwater terecht komen. Dit staat voor Groen Aarschot los van deze verkavelingsaanvraag. 

Als er echt serieuze indicaties zijn van een bodemverontreiniging waarbij de grond niet mag omgewoeld worden, dan moet het stadsbestuur zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen en actie ondernemen. We zijn verbaasd dat het stadsbestuur geen actie ondernam nadat ze hierover werd ingelicht. We kunnen geen risico’s nemen als het gaat om de gezondheid van mensen en al zeker niet van kinderen.

Groen herhaalde tijdens de gemeenteraad ook haar vraag naar een objectief en transparant kader waaraan verkavelingsaanvragen getoetst worden. Het beschermen van open ruimte en het versterken van onze kernen moet centraal staan. Als de stad niet snel een visie ontwikkelt over waar wel en waar niet verder verdicht kan worden, riskeren we nog heel wat open ruimte te verliezen.

Hier de reportage op ROB:

https://www.robtv.be/nieuws/groen-bezorgd-over-mogelijke-bodemverontreiniging-in-rillaar-volgens-stad-is-situatie-veilig-166223?fbclid=IwAR3aCKuuWCYGifCCJDz0eU13PnZtyPWsup2ZKDAqDyve4JCq9W54_5G2CxE

Groen vindt dit straf: het bestuur zegt dat de bodemverontreiniging nog niet helemaal onderzocht is, maar beweert tegelijk wel dat het veilig is...