Overkop-huis Aarschot mist doelgroepenwerking

23 April 2024

Home 1

Overkop-huis Aarschot mist doelgroepenwerking

In maart startte in Aarschot een Overkop-Huis. OverKop is een knap Vlaams initiatief dat inzet op het welzijn van jongeren, met middelen uit het Koning Boudewijnfonds en de Rode Neuzenactie. Het Overkop-Huis in Aarschot moet een laagdrempelig plaats vormen waar jongeren terecht kunnen met vragen rond mentaal welzijn, een leuke activiteit of gewoon kunnen babbelen en chillen. Het Overkop-Huis is een plaats waar jongeren op hun gemak kunnen zijn en gevoelige zaken waar ze mee worstelen met elkaar kunnen bespreken.    

Volgens Groen Aarschot zou het Aarschotse Overkop-Huis niet voorbij mogen gaan aan specifieke noden van bepaalde groepen. Zo geven jongeren in Aarschotse bevragingen duidelijk aan dat ze vragen hebben rond het thema gender en geaardheid. Meisjes hebben nood aan momenten onder meisjes. In de initiële beleidsteksten die rond de opstart van het Overkop-Huis werden goedgekeurd, werd dit expliciet vermeld als een belangrijk aandachtspunt.  

Op vraag van de schepen van jeugd, Stef Van Calster (N-VA) werd de passage rond safe spaces en doelgroepenbeleid geschrapt uit de nieuwe beleidsnota. Volgens de schepen kan een ‘girls only’-activiteit niet in het Aarschotse jeugdhuis omdat het 'discriminerend' zou zijn. Groen Aarschot vindt dit een foute keuze en vooral een zeer fout signaal. 

Thomas Salaets: “Sommige jongeren zullen andere noden ervaren en sommigen zullen meer moeite hebben om die te delen of te verwoorden in een ‘one size fits all’-benadering. Uiteraard moet elke Aarschotse jongere terecht kunnen in het Overkop-Huis, maar er is niets mis met een gericht beleid voor en door een specifieke groep jongeren en af en toe een moment te voorzien speciaal voor hen.”

Petra Vanlommel: “De Aarschotse jongeren hebben zelf aangeven waar ze nood aan hebben. Als zij zeggen dat iets belangrijk is, dan is dat zo. Het is niet aan de schepen om dit tegen te spreken. Een eerste stap is dat beleidsmakers de noden en problemen waar onze jongeren mee worstelen, daadwerkelijk erkennen. Dit doe je niet door een passage dat deze noden en problemen beschrijft uit een beleidsnota te schrappen. Dit is allesbehalve inclusief.”  

Het Overkop-Huis en een beleid rond jongerenwelzijn is voor Groen Aarschot een absolute prioriteit, het is dan ook bijzonder jammer dat de schepen met een ideologisch-geïnspireerde interventie het beleid gericht op kwetsbare groepen op de helling zet. Voor Groen Aarschot valt het ook moeilijk dat Open VLD en Vooruit hem daarin volgen.  

Groen Aarschot vroeg om de passage rond safe spaces en doelgroepenbeleid terug toe te voegen aan de beleidsnota. Groen Aarschot, CD&V en een onafhankelijk raadslid stemden voor. De meerderheid (N-VA, Open VLD, Vooruit) stemde tegen, evenals Vlaams Belang.