Groen Aarschot is zoveel meer dan groen. Groen, dat is je goed voelen in je vel, goed kunnen doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar. Die drie zijn onlosmakelijk verbonden voor ons. Het zijn dan ook meteen de speerpunten in ons nieuwe, kleurrijke verhaal.


Mobiliteit

De straat als verbinding tussen mensen

We willen een Aarschot op mensenmaat. Een stad waarin we wonen en leven en ons op een veilige en gezonde manier kunnen verplaatsen met het juiste vervoermiddel. Groen Aarschot wil dat iedereen toegang heeft tot een gezonde, veilige en slimme mobiliteit op zijn of haar maat.

 


Sociaal en welzijn

Aarschot, een hart voor iedereen

Zachte thema’s? Neen, een harde realiteit voor ons allemaal. Daarom is een sterk lokaal welzijnsbeleid nodig.

 


Ruimtelijke ordening

Aarschot, waar ik graag woon

Iedereen heeft een woning en ruimte nodig. Meer nog, iedereen heeft recht op een betaalbare, energiezuinige, kwaliteitsvolle, veilige en gezonde woning in een gemeente, buurt of stad waar het aangenaam is om te wonen.

Jeugd en senioren

Jeugd- en Senioren 

Rekening houden met jong en minder jong

Betaalbare zorgwoningen in de stad? Skaten toegelaten op de Raskinkade? Dit thema gaat over jongeren en ouderen, met verschillende noden en uitdagingen, maar allemaal thuis in Groot-Aarschot. Groen Aarschot wil een gemeente die, in alle beleidsdomeinen, rekening houdt met zijn jongere en oudere inwoners.

Duurzaam

Duurzaamheid

Duurzaam, natuurlijk!

Als het niet goed gaat met de natuur en de dieren, gaat het niet goed met onze samenleving. Wij willen propere lucht, proper water, propere grond en propere energie. Dit is ook een basis van een mooi, goed en leefbaar Aarschot.

Ondernemen

Ondernemen

Bedrijvig Aarschot

Aarschot is van oudsher een bruisende stad met veel bedrijvigheid. Hoewel Aarschot nog steeds veel ondernemers telt, heeft het centrum nood aan zuurstof. Met Groen Aarschot willen we graag met de bestaande ondernemers op zoek gaan naar deze noodzakelijke zuurstof voor zowel de gevestigde waardes als starters.

Democratie

Democratie

Lokaal bestuur en participatie

Groen Aarschot gaat voor een democratie met veel ruimte voor de actieve burger. Via co-creatie, hoorzittingen, enquêtes, adviesraden,... willen we echte inspraak maximaal stimuleren.

Het wordt tijd voor een eerlijke politiek die een transparant en vernieuwend beleid voert om dienstverlening dicht bij de bevolking te brengen.

Vrije tijd

Vrije tijd

Ontmoeten en ontspannen voor jong en oud

Er bestaan al heel wat mogelijkheden en initiatieven om je te ontspannen, te ontmoeten, te sporten,... in Aarschot. Dat aanbod willen we versterken door mensen letterlijk nog meer ruimte te geven. Zo creëren we nog meer gelegenheid voor toevallige ontmoetingen en sociaal contact.

Onderwijs

Onderwijs

Aarschot, scholenstad

Een goede schoolcarrière zet je in de startblokken voor een goed leven. Groen versterkt het onderwijs en zet de toekomst van onze leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen bovenaan de politieke agenda.

Veiligheid

Veiligheid

Aarschot, een veilige thuishaven

Veiligheid is een thema dat ons allen aanbelangt, dat niet rechts of links is. We willen ons allemaal veilig voelen in Aarschot. Met een preventieve aanpak, een integrale veiligheidsaanpak en maatschappijgerichte politiezorg willen we problemen bij de wortel aanpakken en niet alleen aan symptoombestrijding doen.