Een 'Klimaatbende' in Aarschot zou een mooie troef zijn voor duurzame scholen

11 Juni 2023

Een 'Klimaatbende' in Aarschot zou een mooie troef zijn voor duurzame scholen

Groen stelt voor dat we als stad Aarschot onze basisscholen stimuleren en ondersteunen om deel te nemen aan het project van MOS Vlaanderen: ‘De klimaatbende!’ Het betreft een prachtig traject voor leerlingen 5de en 6de leerjaar waarbij MOS (= milieuzorg op school) ondersteuning biedt op maat van de scholen.

In een ‘klimaatbende’ worden directies, medewerkers van de gemeente en zowel leerlingen als leerkrachten uit de 5de en 6de leerjaren van een gemeente samen gebracht, over de koepels heen. Het is een traject van 2 jaar, waarbij in het eerste jaar de leerkrachten de nodige vorming krijgen en het tweede jaar met de leerlingen aan de slag wordt gegaan in hun eigen school. Leerlingen en leerkrachten worden stapsgewijs aangezet tot duurzaam denken en handelen, met een hart voor onze planeet!

De opleidingen en uitdagingen kunnen bijvoorbeeld doorgaan op Schoonhoven zodat ook de groene long van onze stad een plek is waar scholen samenwerken aan een mooie toekomst.

‘De klimaatbende’ is een  traject dat concrete milieu- en financiële winst oplevert, zowel voor de school als voor de gemeente. Van de gemeente wordt betrokkenheid en logistieke ondersteuning gevraagd.

De gemeente neemt een regierol over het project en draagt zo actief bij aan de doelstellingen die we samen hebben gesteld via het burgemeesterconvenant 2030 en het LEKP om C02 uitstoot daadwerkelijk te verminderen.

Bij de start wordt de hulp van de dienst leefmilieu gevraagd voor het noteren van de nulmeting van de huidige CO2 -uitstoot en samen met de leerkrachten en leerlingen onderzoeken ze hoe de school in haar dagelijkse werking klimaatvriendelijker kan worden . Samen met de leerlingen (en ouders) worden acties ondernomen om de CO2 -uitstoot te verminderen.

Dit is in het kader van de klimaatverandering een mooie uitdaging voor leerkrachten en leerlingen en een ideale manier om op een speelse wijze van jongs af aan klimaatbewustzijn te stimuleren. Dergelijke kansen kunnen we als stad niet laten liggen.