Meer investeren in deelmobiliteit

29 Februari 2024

Meer investeren in deelmobiliteit

Groen pleit voor het uitbreiden van het aanbod aan Aarschotse deelwagens. Vijf is echt te weinig. Als 1 wagen niet beschikbaar is, vermindert de capaciteit voor andere gebruikers met 20%. Groen Groot-Aarschot vraagt ook om oog te hebben voor het foutparkeren op de autodeel-parkeerplaatsen. Door foutparkeerders kan een deelwagen niet opladen en wordt onbeschikbaar. Des te groter het aanbod, des te meer de deelwagens ook gebruikt zullen worden. 

'Investeren' in deelmobiliteit kan het best via duidelijke en veelvuldige informatie, ook over particulier autodelen. Omdat autodelers meestal pas kiezen voor een auto wanneer stappen, trappen of openbaar vervoer geen optie zijn, komt dit iedereen ten goede: meer ruimte en minder fijn stof voor de gemeente en haar inwoners. Investeren in deelmobiliteit is investeren in de toekomst, in mensen, in de omgeving, in sociale cohesie, in het klimaat. Win-win-win. Dat is absoluut een zeer zinvolle investering! Die investering hoeft niet perse met belastingsgeld: een pagina met info in een stadsmagazine kost weinig en heeft wel veel effect. Een algemeen infomoment over autodelen organiseren kost geen belastingsgeld (want is al eerder via subsidies betaald door provincie). Samenwerken met autogarages die deelwagens aanbieden vraagt goede afspraken maar geen belastingsgeld. Kortom: het laaghangend fruit is nog niet geplukt! We blijven in blijde verwachting van een ambitieus autodeelactieplan.