Tijd voor meer inspraak van burgers tijdens een digitale gemeenteraad

06 Mei 2021

Tijd voor meer inspraak van burgers tijdens een digitale gemeenteraad

Door corona is er al meer dan een jaar geen mogelijkheid meer voor vragen van burgers op de gemeenteraad. Groen Aarschot wil daar verandering in brengen. 

In Aarschot is er al jarenlang een vragenuurtje aan het einde van de gemeenteraad, dat is ook zo voorzien in het huishoudelijk reglement. Burgers die niet verkozen zijn, kunnen daar zelf hun vragen stellen aan de gemeenteraad.
Maar door corona gaan de gemeenteraden online door en zijn de vergaderingen eenrichtingsverkeer geworden. Mede op vraag van Groen worden de vergaderingen wel live uitgezonden, waardoor mensen van thuis uit kunnen volgen.
Zelf als burger een vraag stellen kan op dit moment echter niet! Dat vinden wij jammer. 
We legden op de gemeenteraad van mei 2021 een voorstel neer om ook aan het einde van de digitale vergaderingen, een vragenuurtje te organiseren waarvoor burgers kunnen inschrijven. Zo kunnen we burgers beter betrekken bij het beleid en hen ook actief aan het woord laten tijdens de vergaderingen. Met Groen vinden we burgerinspraak namelijk erg belangrijk. 
Het stadsbestuur en de burgemeester wensten nu niet in te gaan op ons voorstel. Er kwam wel een belofte om tegen september de gemeenteraadsvergaderingen ruimer te hervormen met meer aandacht voor transparantie en inspraak door de burger. We houden dit goed in de gaten!