Statiegeldalliantie

11 Maart 2018

Statiegeldalliantie

Onder impuls van Groen wordt Stad Aarschot partner van de Statiegeldalliantie

Ook in Aarschot is zwerfvuil een groot probleem en er lijken weinig doeltreffende oplossingen te bestaan.

Alle klassieke acties hebben niet het beoogde effect want iedereen blijft maar opruimen en het vuil blijft terugkomen en steeds meer.
Zwerfvuil is zeer storend en verhoogt het onveiligheidsgevoel. Het heeft een zeer grote kost voor de stadskas en een langdurig negatief effect op milieu en omgeving.
De invoering van statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes is een noodzakelijke actie in de strijd tegen zwerfvuil.

Groen Aarschot heeft op 22/01/18 aan de gemeenteraad voorgesteld om partner te worden van de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie spreekt zich uit voor de invoering van statiegeld op drankverpakkingen om de hoeveelheid zwerfvuil en de kostprijs voor het ruimen ervan te verminderen.
Groen Aarschot heeft een zeer grote meerderheid van de gemeenteraadsleden kunnen overtuigen. Stad Aarschot werd dus officieel partner van de Statiegeldalliantie.


Weer een grote stap in de goede richting.

www.statiegeldalliantie.org