Samenstelling van de gemeenteraadscommissies.

07 Januari 2013

Tijdens het eerste fractieoverleg, kwamen we via schepen en tevens Open VLD-fractieleider Verstraeten en CD&V-fractieleider Pelgrims te weten dat er binnen de meerderheid, voor de samenstelling van de gemeenteraadscommissie, reeds een afspraak is gemaakt. En dat er om "besparingsredenen" nieuwe regelingen zijn getroffen. ? Er zou volgens het systeem Imperiali worden gewerkt.? Er zouden 6 stemgerechtigde leden zijn ( nu 7)? het aantal commissie zou op 7 blijven? maar met een frequentie van 4 per jaar (nu 6 keer).Naast de stemgerechtigde leden zijn er natuurlijk ook de leden met raadgevende stem zodat iedere fractie minstens één vertegenwoordiger heeft.Dit geeft via systeem Imperiali, tot de volgende verdeling.

Stemgerechtigde leden: 5 voor Cd&v en 1 voor Nva.

Leden met raadgevende stem: 1 spa, 1 open vld, 1 Groen en 1 VB

Dus een totaal van 10 leden in iedere commissie ( tot december 2012 waren dat er 9!!!)

Volgens Groen geeft dit een zeer vertekend beeld en kunnen we niet spreken van "evenredige vertegenwoordiging" bij de stemgerechtigde binnen de commissies. Slechts 1 meerderheidspartij heeft stemrecht binnen de commissies.

Daarom stelt Groen voor, om bij de verdeling van de commissies, het Systeem D'Hondt toe te passen.Dit zou via systeem D'Hondt tot de volgende verdeling komen

Stemgerechtigde leden: 3 voor Cd&v , 1 voor Nva, 1 voor Spa en 1 voor Open VLD

Leden met raadgevende stem: 1 Groen en 1 VB

Dus totaal van 8 leden in iedere commissie.

? Het geeft een evenredige vertegenwoordiging binnen de stemgerechtigde leden.? Er zijn ook 2 leden per commissie minder en het zal de werking van de commissies ten goede komen. Vlotter overleg/discussie, agendabeheersing?? Er is ook een besparing van 56 zitpenningen ofwel ongeveer 11 000 € per jaar t.o.v. het huidige voorstel van de meerderheid. Dit is in financieel moeilijke tijden toch wel de moeite.

Met de nieuwe bewindsploeg die het anders gaat aanpakken, de nieuwe schepenen in het college en de vele nieuwe leden in de gemeenteraad, is Groen ervan overtuigd dat de meerderheid en gans de gemeenteraad op ons voorstel zal ingaan.

Maar dat wordt natuurlijk nog afwachten tot de volgende gemeenteraad :-)