Groen pleit opnieuw voor een propere politiek

07 September 2018

Groen pleit opnieuw voor een propere politiek

Groen pleit opnieuw voor een propere politiek Naar aanleiding van de zaak rond schepen Christel Verlinden en alweer een nieuwe hetze rond aanwervingen van de stad Aarschot wil Groen Aarschot OPNIEUW haar standpunt duidelijk kenbaar maken. Een standpunt dat wij reeds kenbaar maakten na de recente audit door de Vlaamse overheid.

Met ontzetting en teleurstelling stellen wij vast dat het politieke debat weer wordt afgeleid van waar het echt om draait: Aarschot beter maken. Groen wil niet blijven hangen in vingerwijzen en wil enkele voorstellen doen voor een propere politiek.

Groen gaat voor transparantie

Groen heeft altijd en overal een propere politiek nagestreefd, op basis van de allerhoogste ethische normen. We verwachten van een Aarschots stadsbestuur dat het aanbestedingen en aanwervingen uitvoert in volledige transparantie en elke schijn van partijdigheid vermijdt. We zullen dan ook mee toezien op de naleving van de aanbevelingen die de audit heeft geformuleerd en op de transparantie van het bestuur.

Groen gaat voor modern aanwervingsbeleid

Op het vlak van aanwervingen stellen wij bijkomend voor dat deze volledig worden uitbesteed aan onafhankelijke organisaties, zodat politieke benoemingen onmogelijk worden. Wij pleiten voor een modern aanwervingsbeleid waarin de competentie altijd primeert op wie men kent. In de 21e eeuw zou dat een evidentie moeten zijn.

Groen gaat voor sereen debat

Een propere politiek betekent ook een proper politiek debat: op de bal en sereen. Iedereen: meerderheid en oppositie, politieke functionarissen, ambtenaren, media hebben dezelfde ethische standaard hoog te houden.
Wij hopen dat het voor de rest van de verkiezingen kan gaan over inhoud en oplossingen die Aarschot vooruit helpen.