Groen Aarschot stemt tegen heffing op nachtwinkels.

23 Oktober 2013

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Aarschot besloot om een heffing op nachtwinkels in te voeren en bracht dit reglement op maandag 21 oktober 2013 op de gemeenteraad. De meerderheid stemde voor, maar Groen had toch bedenkingen bij het instellen van dergelijke belastingen, en nog meer bij de vestigingsbedragen.Groen vindt deze maatregel discriminerend. Andere winkels moeten geen 5000 euro vestingspremie en 1000 euro jaarlijkse belasting betalen. We wensen dat ook niet voor deze winkels in te voeren.

Een vestigingspremie voor één bepaalde soort van winkels uitvaardigen is nogal discriminerend. We hebben trouwens over heel het grondgebied van Groot Aarschot maar vijf nachtwinkels, waarbij er bij ons weten nog nooit iets is voorgevallen dat als hinderlijk kan worden beschouwd. We mogen ook niet vergeten dat hier tewerkstelling mee gemoeid is.

 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=bldva_20131022_005