Er zit inderdaad een kater in je vuilbak!

24 April 2013

Er zit inderdaad een kater in je vuilbak! Principes "De vervuiler betaalt" en sociale correcties worden uitgehold.In maart werd de basisbegroting voorgesteld en daarin werd snel duidelijk dat het nieuwe gemeentebestuur naarstig op zoek was naar geld. Dit vonden ze in de afvalbak en in de portemonnee van de Aarschotse inwoners.

Groen vroeg toen ook dringend de nieuwe tarieven per afvalfractie want deze werden door de meerderheid niet vrijgegeven. Jammer genoeg kwam er geen duidelijk antwoord. MAAR nu is alles zeer duidelijk.

                                                            in 2012                                                  vanaf 1/5/2013

AAN HUIS

Restafval                       0,24 euro                         0,30 euro EN 1 euro/ophaling

GFT huis                                   0,17 euro                                                           0,25 euro

Grof                               0,35 euro                                         0,54 euro

snoeihout                              0,26 euro                                                         0,42 euro

PMD                               0,25 euro                                         0,25 euro

 

                                                         in 2012                                                           vanaf 1/5/2013

CONTAINERPARK

grof/autoband                     0,24 euro                                                            0,30 euro

groenafval         0,17 euro en 200 kg gratis                0,27 euro en 200 kg gratis

hout                          0,11 euro en 300 kg gratis                                0,17 euro en 300 kg gratis

bouw/sloop     0,11 euro en 300 kg gratis                  0,03 euro en 300 kg gratis

asbest                     0,11 euro en 200 kg gratis                                 0,17 euro en 200 kg gratis

 

Groen is altijd voorstander geweest van het Diftar systeem met het principe "De vervuiler betaalt".

We vonden het ook goed dat er een sociale correctie bestond voor het betalen van de globale afvalfactuur door de stad.

Deze werd gerealiseerd door de kost van 2 100 000 euro voor 1/3 te laten betalen door Diftar en 2/3 door de algemene belastinginkomsten. Zo werden zowel de inwoners aangespoord om goed om te gaan met hun afval en was er toch sprake van een sociale correctie.

Jammer genoeg zien we dat die twee principes worden uitgehold.

 1.      De vervuiler betaalt

  • De restfractie stijgt niet alleen van 0,24 naar 0,30 euro/kg, MAAR er MOET telkens de vuilbak wordt aangeboden 1 euro worden betaald! En dit ongeacht of het container van 40, 140 of 1100 liter is.

Dit heeft dus niks te maken met de vervuiler betaalt, MAAR dit is een lineaire afvalbelastingverhoging. We zullen bij het Agentschap Bestuurlijk Beleid informeren of dit mogelijk is omdat je via die weg boven het wettelijk maximum van 0,30 euro/kg komt.

  • De serieuze verhoging van 0,08 euro voor GFT. Voor de inwoners die niet de mogelijkheid hebben om te composteren, worden gedwongen deze verhoging te betalen.

Dit staat in contrast met de 200 kg die je gratis krijgt voor groen/tuinafval in het containerpark. Want dit gaat meestal over inwoners met een tuin en dus degelijke composteermogelijkheden.

 2.      Sociale correctie

  • de globale afvalfactuur van 2 100 000 euro zal vanaf nu voor ½ via "de verhoogde diftar en de 1€ ophaaltaks" en voor ½ door de algemene belastinginkomsten worden betaald. En op die manier is er veel minder sprake van een sociale correctie. En dit in tijden van economische crisis!! Dit is voor meer en meer inwoners de druppel te veel. JAMMER!!

Groen heeft ook al enkele malen gevraagd om de commissie afval samen te roepen en gans de afvalproblematiek te bespreken, een duidelijk inzicht op een aantal zaken te krijgen EN eigen ideeën voor te stellen. Jammer genoeg werd daar door de bevoegde schepen totaal niet op ingegaan.