Een warm, hoopvol en uitdagend 2024!

12 Januari 2024

Een warm, hoopvol en uitdagend 2024!

In 2024 maakt Groen Aarschot met jouw steun werk van deze uitdagingen #MeerdanGroen    

Meer natuur en open ruimte  Wist je dat Aarschot de 4e grootste ontbosser van Vlaams-Brabant is? Wist je dat Aarschot koploper is in de achterstand van riolering, waardoor veel afvalwater in de natuur terechtkomt? Dat kan beter! 

 

Een warme thuis voor iedereen We zorgen dat iedereen mee kan, met meer aandacht voor mensen in armoede of mensen met een handicap. Verder werken we het tekort aan kinderopvang weg.

Mobiliteit op mensenmaat We gaan voor veilige fietspaden langs cruciale verbindingswegen in en rond de deelgemeenten. In woongebieden en dorpskernen geven we voorrang aan fietsers en voetgangers.

Een stad voor en door mensen Beloftes rond burgerparticipatie werden de afgelopen jaren te weinig ingelost. Daar brengen we verandering in door initiatieven van burgers te steunen, door buurten te betrekken bij lokale projecten en verenigingen goed te ondersteunen.


In 2024 dagen wij uit!

Vanwege het kernteam Groen Aarschot - Meer dan Groen: Betty, Petra, Thomas, Bert, Kenzië, Nele, Johan, Harry, Mark, Erwin,...