Betere communicatie rond sociale voordelen

03 Februari 2024

Betere communicatie rond sociale voordelen

Sociale voordelen worden in België helaas nog veel te weinig automatisch toegekend. Vaak zijn aanvraagprocedures noodzakelijk, oa via de lokale OCMW’s. Veel mensen weten niet, of komen pas te laat te weten, dat ze recht hebben op een tegemoetkoming of sociaal voordeel.  

Groen vraagt om betere communicatie rond sociale voordelen en rechten.

Op het bijzonder comité voor de sociale dienst in Aarschot staan bijvoorbeeld regelmatig dossiers van het sociaal verwarmingsfonds geagendeerd die niet worden toegekend omdat de aanvraagtermijn van 60 dagen na aankoop overschreden is. Regelmatig lopen dus sociaal kwetsbare inwoners van Aarschot hun tegemoetkoming mis omdat ze blijkbaar onvoldoende op de hoogte zijn van de te volgen procedure. Dat is ongetwijfeld ook zo voor heel wat andere voordelen.

Wij vroegen in de gemeenteraad om er maximaal voor zorgen dat wie recht heeft op steun, die ook krijgt. Dit kan door maximaal in te zetten op automatische toekenning van rechten waar mogelijk, en waar niet mogelijk met een zo eenvoudig mogelijke en flexibele aanvraagprocedure te werken.

Verder riepen we het stadsbestuur ook op om meer gebruik te maken van de stedelijke communicatiekanalen (facebookpagina stad, stadsmagazine, website, …) om mensen attent te maken op hun rechten en de te volgen procedures voor toekenning.