Bermen verdienen maatwerk - Maai Mei Niet - niets doen doet goed

12 Mei 2023

Home 1

Bermen verdienen maatwerk -  Maai Mei Niet - niets doen doet goed

Maaien of niet maaien... daar gaat het in de maand mei weleens over. We deden hierover 2 voorstellen op de gemeenteraad van 11 mei. 

Eén manier om een rijkdom aan planten en insecten te krijgen is even niet maaien, niets doen aan je gras en gazon. Dit is Maai Mei Niet, een maand lang de maaier aan de kant en genieten. 

Aarschot doet mee. De stad heeft een lijst opgesteld met een aantal publieke groene stukken waar ze niet zullen maaien. Top!

Maar Groen Aarschot zou willen voorstellen om te vertrekken vanuit het idee dat je pleintjes, parken en andere openbare domeinen niet maait. Je maait alleen wanneer de situatie het vraagt. Dit is een omgekeerde redenering waardoor je uiteindelijk minder werk hebt en goedkoper is. 

Aarschot heeft een wegbermbeheersplan dat bepaalt vanaf wanneer je bermen mag maaien. Typisch is dit half juni en half september maar dit tijdstip is te generiek en niet altijd bevorderlijk voor de natuur. 

Maatwerk zou beter zijn want de ene berm is de andere niet. Algemeen wordt aangenomen dat gefaseerd maaien het beste is. In een eerste fase wordt een strook gemaaid en in een tweede fase een aansluitende strook wanneer de eerste terug in bloei staat. Dit zorgt ervoor dat insecten en bestuivers niet van het ene moment op het andere moment zonder nectar en thuis vallen. 

Natuurlijk moeten de veiligheid en het comfort van weggebruikers voorop staan. Wanneer de netels over het voetpad of fietspad hangen, kan er gerust gemaaid worden. Wanneer er struiken met doorns in je gezicht zwiepen wanneer je er langs fietst, moeten die zeker en vast gekortwiekt worden. 

Aarschot zou in het wegbermbeheer een voortrekkersrol kunnen nemen en samen met experts (die we hebben in Aarschot) gaan voor een gefaseerd maaibeheer op maat. 

Natuur en dus ook wij zullen zeker profiteren: meer bloemen en kleur, meer voedsel voor insecten. 

Helaas... toen we deze vraag stelden was het antwoord van schepen Gerry Vranken op onze beide voorstellen kort en duidelijk: ‘NEE en NEE. We doen al genoeg en dit is teveel werk.’

 

Maai Mei Niet richt zich uiteraard ook op burgers. Hopelijk begrijpen de meeste Aarschottenaars wél de voordelen én het belang van 'niets doen voor de natuur'.

We hopen dat eigenaars van een gazon die geproefd hebben van een maand minder werk, ook de volgende maanden de grasmaaier vaker aan de kant laten staan. Slechts om de 3 tot 6 weken maaien kan wonderen doen. Misschien kan een deel van het gazon uiteindelijk omgetoverd worden in een mooi stuk natuur met bloemen, struiken, klimmers, grote en kleine bomen. 

Tuinen kunnen immers een stukje natuur zijn. We kunnen onze tuin zo inrichten dat niet alleen wij ervan kunnen genieten maar ook een thuis vormen voor planten, dieren en insecten. Alle tuinen samen staan voor een grote oppervlakte en we kunnen deze dan ook gebruiken in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis.