Bermen te vroeg gekortwiekt, dit jaar geen bloemen- en kruidenboeket.

25 Mei 2020

Bermen te vroeg gekortwiekt, dit jaar geen bloemen- en kruidenboeket.

Op 7 mei werden wandelaars opgeschrikt door de bermenmaaier. Normaal zie je dit pas na 15 juni. Mooie bermen met bonte kleuren van bloemen en grassen werden op één dag herschapen tot een groene woestijn. De bermen zullen langer dan één dag nodig hebben om te herstellen. We kunnen een streep trekken door een weelde van bloemen volgend jaar, maar eerder geprikkeld worden door netels.

Het bermdecreet bepaalt dat je pas maait na 15 juni. Om veiligheidsredenen mag de rand van de weg vroeger gemaaid worden, terecht. Door te maaien na 15 juni, krijgen ze de kans om uit te zaaien en zorgen ze voor een mooi zomers boeket. De biodiversiteit vaart er wel bij.
Bezorgde burgers contacteerden ons. Groen Aarschot heeft dan ook meteen op 7 mei de bevoegde schepen op de hoogte gebracht. Maar helaas bleef men bermen maaien tot 13 mei. Aarschot is nu op de meeste plaatsen ‘geschoren’.
De stad heeft de ambitie om een groene stad te worden, zoals vermeld in de mooie brochure over het meerjarenplan. Dit is een spijtige stap achteruit.
Tijdens de gemeenteraad van 14 mei gaf het stadsbestuur toe dat dit niet had mogen gebeuren. Groen Aarschot vraagt aan de schepen van leefmilieu om bij de gunning van het bermbeheer strengere voorwaarden te stellen en degelijke afspraken te maken zodat effectief stappen in de richting van een groen Aarschot worden gezet.
We willen graag terug een mooi bermboeket in de toekomst!