Aarschot gaat scholen helpen om beter te verluchten in strijd tegen COVID-19

10 Juni 2021

Aarschot gaat scholen helpen om beter te verluchten in strijd tegen COVID-19

We weten ondertussen dat heel fijne uitgeademde partikeltjes (aerosols) één van de belangrijkste manieren zijn waarop het coronavirus zich verspreidt. Dat is meteen de reden waarom het virus zich gemakkelijk verspreidt in kleine binnenruimtes, waar mensen dicht bij elkaar zitten: thuis, klassen, kleine vergaderruimtes, …. Goed verluchten en ventileren zorgen ervoor dat aerosols snel wegwaaien en verlagen zo de kans op besmettingen. Steeds meer wetenschappers benadrukken het belang van goede verluchting en ventilatie. Groen Aarschot vindt onderwijs belangrijk. Lessen moeten zoveel mogelijk kunnen doorgaan, natuurlijk op een veilige manier. Daarom moeten klassen goed geventileerd worden. Voor scholen is het niet altijd evident om dit zelf georganiseerd te krijgen. De expertise of het personeel om alles op poten te zetten kan ontbreken, de infrastructuur is er niet op afgestemd, of het budget voor hulpmiddelen is er niet. Thomas Salaets, gemeenteraadslid Groen: “De stad kan expertise leveren, of bijvoorbeeld CO2-meters aankopen om de effectiviteit van de ventilatie na te gaan. Op die manier draagt de stad haar steentje bij aan een veilige leeromgeving. Dat is essentieel om de scholen maximaal te kunnen openhouden, met tegelijk een zo laag mogelijk besmettingsrisico.” Groen stelde op de gemeenteraad van 10 juni 2021 voor dat de stad de scholen op haar grondgebied waar nodig helpt bij het goed ventileren van de klassen. Hoewel burgemeester Rutten de meerderheid adviseerde om tegen dit voorstel te stemmen, raakte het voorstel van Groen goedgekeurd zonder tegenstemmen. Het voorstel werd gesteund door CD&V en Dries Vandenbroeck, terwijl de gemeenteraadsleden van Open VLD, Vooruit, NVA en Vlaams Belang zich onthielden. Het schepencollege zal het voorstel dus toch moeten uitvoeren en verslag uitbrengen aan de gemeenteraad.