Aarschot 4e grootste ontbosser in Vlaams-Brabant, Groen vraagt een ambitieuzer bosbeleid

11 November 2023

Aarschot 4e grootste ontbosser in Vlaams-Brabant, Groen vraagt een ambitieuzer bosbeleid

Aan de hand van parlementaire vragen en cijfers verstrekt door de administratie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) bracht Groen de ontbossingen uitgevoerd tussen 2014 en 2022 op gemeentelijk niveau in kaart. De cijfers zijn ontluisterend.

In Aarschot verdween, onder het vorige maar ook het huidige bestuur, 15 hectare bos. Aarschot is de 4e grootste ontbosser in Vlaams-Brabant. In heel Vlaanderen staan we op plaats 42, op 277 gemeenten.

Ook opvallend is dat de meeste aanvragen effectief een vergunning krijgen. Vandaag wordt er alleen gekeken of een ontbossing wettelijk in orde is, maar er is geen evaluatie van de wenselijkheid van die ontbossingen wat betreft verlies aan natuurwaarde en biodiversiteit. Er is op dit moment geen visie of beleid hierrond in Aarschot, getuige ook het forse verlies aan bos.

Thomas Salaets, raadslid Groen Aarschot: “Bosrijke percelen worden in Aarschot te vlot verkaveld. Ondanks een principieel ontbossingsverbod verdwijnt er in Aarschot te snel teveel bos.”

Groen Aarschot kiest voor een betere bescherming van de bestaande bossen. Dat betekent dat bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag tot ontbossing rekening gehouden wordt met een aantal criteria, zoals de natuurwaarde van het bos of bosje, ook als dat in woon(uitbreidings)gebied of industriegebied staat. Groen Aarschot vraagt dat het stadsbestuur een beoordelingskader opstelt om deze aanvragen kritischer te evalueren. 

Petra Vanlommel, raadslid Groen Aarschot: “We hebben bossen nodig. Een bos is een gratis airco, buffert water, kan droogte te lijf gaan, slaat CO2 op, zuivert de lucht, voorkomt erosie. De voordelen zijn legio. We zijn zover dat we dat niet meer ter discussie moeten stellen.”