Groen vraagt aandacht voor werk -en leefsfeer in woonzorgcentrum

06 Mei 2021

Groen vraagt aandacht voor werk -en leefsfeer in woonzorgcentrum

Corona legde enkele pijnpunten bloot in ons woonzorgcentrum. Er is veel werk aan de winkel. Gelukkige verplegers en verzorgers die zich geapprecieerd voelen, leiden tot goede zorg en gelukkige bewoners. Groen vindt daarom dat er onder andere moet ingezet worden op een betere werksfeer. 

De coronacrisis legde ongenadig enkele pijnpunten bloot in de werking en organisatiecultuur van ons woonzorgcentrum Sint-Rochus. Er is nog veel werk aan het versterken van basis hygiëne in de zorg. Ook moet er gewerkt worden aan goede communicatie tussen directie en personeel, maar ook tussen personeel en familie/bewoners. Essentieel in het hele verbetertraject lijkt ons het werken aan een gezonde cultuur op de werkvloer waarin medewerkers zich veilig en geapprecieerd voelen. We denken dat gelukkige medewerkers leiden tot betere zorgen en gelukkige bewoners. In 2019 vroeg Groen Aarschot reeds om te werken aan het psychosociaal welzijn bij de medewerkers van het woonzorgcentrum. Probis, de externe organisatie die het woonzorgcentrum ondersteunt sinds de coronacrisis, onderschrijft deze vraag nu ook. 
We vroegen daarom of er een bevraging rond psychosociaal welzijn op de werkvloer zou georganiseerd worden en of er andere acties voor het verbeteren van de werksfeer ondernomen worden. Ook de bewoners en familie kunnen betrokken worden bij een evaluatie van de werk-, woon- en leefsfeer in Sint-Rochus.
Op onze vraag gaf de schepen aan dat men dit zou inplannen. We blijven dit in elk geval goed opvolgen!