Ook Aarschot zal Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen

26 Juni 2021

Ook Aarschot zal Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen

Vlaanderen wil lokale besturen ondersteunen om de klimaatdoelstellingen en de energietransitie waar te maken. Vlaanderen en lokale besturen slaan de handen in elkaar omdat je samen verder geraakt. Dit engagement wordt beklonken in een Energie- en Klimaatpact 2021-2030. De stad maakt door dit pact aanspraak op financiële ondersteuning. 

De klimaatverandering gaat door en moeten we de volle aandacht geven. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie plaatsen we daarom bovenaan onze agenda. 

Ook burgers vragen dit, zoals ze nog maar pas hebben laten zien in de Klimaatzaak waar burgers naar de rechter stapten om de overheid op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Ze kregen gelijk van de rechter. Ook Aarschot kan en moet ambitieus zijn en heeft dan ook al een aantal stappen gezet: overgang naar LED-verlichting, installatie zonnepanelen op politiebureau, windplan, plan om gebouwen energiezuinig te maken, …

Hulp is altijd welkom

Vlaanderen wil lokale besturen ondersteunen om de klimaatdoelstellingen en de energietransitie waar te maken. Vlaanderen en lokale besturen slaan de handen in elkaar omdat je samen verder geraakt. Dit engagement wordt beklonken in een Energie- en Klimaatpact 2021-2030. De stad maakt door dit pact aanspraak op financiële ondersteuning. 

Aarschot bevestigt haar ambities met een handtekening

Het pact moet ondertekend worden voor 29 oktober 2021. Als een stad of gemeente dit pact wil ondertekenen, moet het hiervoor eerst de goedkeuring van de gemeenteraad krijgen. 

De Burgemeestersconvenant 2030 maakt deel uit van dit pact en heeft ook een handtekening nodig. Een burgemeestersconvenant maakt de link met de EU. Iedereen doet mee: gemeenten, provincies, Vlaanderen, de EU. Ondertussen ondertekenden in Vlaanderen meer dan 250 van de 300 gemeenten de Burgemeestersconvenant 2030. Aarschot heeft deze (nog) niet ondertekend. 

Op de gemeenteraad van 24 juli 2021 bevestigde de schepen van klimaat dat ook Aarschot mee doet. Door zich te engageren voor het Energie- en Klimaatpact 2021-2030 geeft de stad de bevolking het signaal dat het menens is, dat de stad een voortrekkersrol wil opnemen, het  voorbeeld geven en tot actie overgaan.

Zo horen we het graag!