Aanpassingen ter verhoging comfort van alle weggebruikers aan Langdorpsesteenweg en Diestsesteenweg

12 Februari 2022

Aanpassingen ter verhoging comfort van alle weggebruikers aan Langdorpsesteenweg en Diestsesteenweg

Laten we het ‘in de soep lopen’ of kiezen we voor ‘waar een wil is, is een weg?’    Langdorpsesteenweg en Diestsesteenweg aangenamer inrichten voor alle weggebruikers  Langs drukke wegen Het kan enorm druk en chaotisch zijn op de Langdorpsesteenweg vanaf het kruispunt aan Kreatos tot waar de Cranenskapelstraat uitkomt. Auto's steken rakelings fietsers voorbij en fietsers slalommen voor de verkeerslichten tussen auto's. Voetgangers moeten op de autoweg stappen omdat een paal of elektriciteitskastje knal in het midden van het smalle voetpad staat.  Voorbijsteken voor automobilisten is niet evident door de uitrit van het MCA, de bocht er vlak voor en nog een zijstraat die je passeert. Dit alles leidt vaak tot onveilige situaties en bijna-aanrijdingen. Zowel voor automobilisten, fietsers en voetgangers is  het allesbehalve  prettig om daar te passeren.  Ook op de Diestsesteenweg in een deel centrum van Rillaar moeten wagens en fietsers dezelfde autoweg en ruimte delen. Bovendien gaat het daar om een locatie waar heel wat mensen graag zijn om even binnen te springen bij de bakker of in een favoriete horeca-zaak. Helaas kan dat met de huidige inrichting niet altijd even veilig.  De krappe ruimte die door iedereen moet gedeeld worden en zo tot wrevel leidt, kan volgens ons aangenamer ingericht worden voor alle verkeersdeelnemers. Op weg naar oplossingen Eén manier om dit op te lossen is ervoor zorgen dat iedereen de andere weggebruikers voldoende ruimte geeft door bv. een inhaalverbod. Als je minder snel rijdt, heb je ook minder ruimte nodig. Een straat met een begrenzing van 30 km/u hoeft niet zo breed te zijn als een baan waar je 50 km/u mag rijden. Snelheid verlagen is een eenvoudig in te voeren manier om medeweggebruikers meer ruimte te geven.  Dit zijn maatregelen waar niet meteen infrastructuurwerken voor nodig zijn. Het is uiteraard beter om de weg over gans de breedte zo in te richten dat iedereen zijn snelheid moet aanpassen en niet kàn voorbijsteken. Een brede strook in een andere kleur langs beide kanten van de rijweg draagt hiertoe bij. Dit noemt men een optische versmalling.  Kort door de bocht: NEE  Groen Aarschot vroeg aan de nieuwe schepen van mobiliteit, Stef Van Calster, om te onderzoeken hoe deze drukke wegen in de bebouwde kom veiliger en aangenamer gemaakt kunnen worden. Het onderzoek was al rond op het moment dat we de vraag stelden. Het antwoord luidde wat ons betreft zeer ‘kort door de bocht’: “De DiestseSTEENWEG en de LangdorpseSTEENWEG zijn steenwegen. Op een steenweg moet je vlot met de wagen kunnen rijden. 30 km/u is enkel geschikt in  schoolomgevingen en in (woon)kernen. Het is dus evident dat we de maximum snelheid op STEENWEGEN niet verlagen tot 30 km/u. Dit vergt infrastructuurwerken. Op het voetpad op de Langdorpsesteenweg staan op één plaats inderdaad een paal en een bak, maar voor de rest van het traject hebben voetgangers voldoende ruimte. Een ingreep is niet nodig. De Diestsesteenweg, daar willen we wel iets aan doen, maar dat is de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.”  Wat denkt de Aarschottenaar? Een recente grootschalige enquête waarbij burgers gevraagd werd naar hun tevredenheid voor hun stad/gemeente: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/16/gemeente-stadsmonitor/ zegt dat mensen zich, ook in Aarschot, het meest storen aan zwerfvuil en het verkeer. Niemand is dus gebaat met een antwoord zo kort door de bocht. Een verkeersbord plaatsen van zone 30 valt ons inziens niet onder de noemer van complexe infrastructuurwerken. En als de naam van een straat zoveel belang heeft voor de invulling ervan, gaan we dan ook terug koeien op de KOEmarkt zetten?  Waar een wil is, is een weg, lijkt het ons. Als je enkel naar vlotte auto doorstroom kijkt (‘zogenoemde voorruit-perspectief’) en de andere verkeersgebruikers er zomaar doorheen mixt, loopt het vroeg of laat helaas in de soep…