Watervervuiling van Laak onderzoeken en aanpakken

23 Februari 2022

Watervervuiling van Laak onderzoeken en aanpakken

Steeds meer buurtbewoners melden dat het water van de Laak ter hoogte van de Grote Laakweg vaak erg verontreinigd is. Er staat soms schuim op het water, het water is zwartgrijs en er ligt vaak veel afval in het water. Groen maakt zich hier zorgen over. Verontreiniging van het water heeft effecten op de planten en dieren in de Laak, en afhankelijk van het type verontreiniging kan het ook schadelijk zijn voor de mens. Groen vraagt dan ook dat de stad de waterkwaliteit van de Laak meet en op zoek gaat naar de oorzaak van de vervuiling. De Laak moet op termijn opnieuw stromend water voeren en een groen-blauw lint vormen door de stad. Dan zullen we wel moeten zorgen dat dat water proper is. Op het grondgebied van de stad Aarschot is 38% van de huizen niet aangesloten op een riolering. Noodgedwongen lozen deze gezinnen hun afvalwater in beken en waterlopen. De verontreiniging van ons oppervlaktewater is dus zeker een breder probleem dan alleen de Laak. Voor Groen is er nood aan een structurele inhaalbeweging om de rioleringsgraad te verhogen.