verkeersveiligheid en CO2 reductie zijn wel absolute topprioriteit

30 December 2014

verkeersveiligheid en CO2 reductie zijn wel absolute topprioriteit

Schepen Rutten wil meer auto's en meer fijn stof in Aarschot centrum. Verkeersveiligheid en CO2 reductie via het burgemeestersconvenant zijn GEEN topprioriteit voor Aarschots stadsbestuur Mevrouw Rutten heeft blijkbaar heimwee naar de tij

d dat ze 's avonds vanuit Brussel het rustige Aarschot kon binnenrijden vanuit de Bonenwijk naar Aarschot centrum of Rillaar toe. En zo al autorijdend aan windowshoppen kon doen?

Want Schepen Rutten beslist zonder enig overleg met de commissie verkeersveiligheid/parkeerbeleid dat de o.a. Martelarenstraat voor autoverkeer permanent open zal zijn. Kwestie van inspraak en overleg kan dit wel tellen.

Deze beslissing gaat ook in tegen de totaalvisie die het huidige verkeerscirculatieplan van 2010 en het bijhorende beleidsplan van juni 2012 heeft voorzien.

Wat lezen we o.a. in deze plannen:
? p. 13 verkeersluw maken van de binnenstad
? p. 16 parkeren in het centrum van de stad duurder maken
? p. 17 nieuwe projecten om alternatieve vervoerswijze te promoten
? p. 20 'grote markt verkeersluw" na de nieuwe proefopstelling en evaluatie voldoet dit aan vooropgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden. Een verhoging van de verkeersdruk gaat ten koste van de verkeersleefbaarheid
? p. 22 Mobiliteitsplan is duurzaam als het voldoet aan initiële doelstelling van de mobiliteitsconvenant: verkeersveiligheid verhogen, verkeersleefbaarheid verbeteren, vervoersvraag beheersen door alternatieve te stimuleren door o.a. een selectieve bereikbaarheid van de auto.
? ook moet de gemeentelijke mobiliteitscommissie samen komen om de gemeentelijke begeleidingscommissie te adviseren bij wijzigingen.
? Variabele knip voor gemotoriseerd vervoer is op sommige plaatsen noodzakelijk

De markt en de mooi ingerichte Martelarenstraat zijn ook niet geschikt om voetgangers en/of fietsers in dubbele richting en constant autoverkeer, op een veilig manier toe te laten.

Er is trouwens geen enkele extra parkeerplaats in deze straat!!! En moest het nu ook wat extra inkomsten voor de handelaars betekenen, maar daar heeft Groen grote vragen bij.

Auto's die echt willen doorsteken naar de Bonenwijk kunnen en kunnen dit nu reeds via de Jozef Thielmansstraat.

Groen vindt dit toch allemaal een rare gang van zaken; geen overleg, geen rekening houden met de gemaakte visie/afspraken, geen wijziging van het mobiliteitsplan.

Daarboven komt dat heel wat scholen proberen om ouders aan te moedigen om hun kinderen met de fiets of te voet te brengen zodat de schoolomgeving veiliger wordt. Maar door het speciaal 1u gratis parkeertarief gaat Schepen Rutten dat beleid nu even ondermijnen. Dank u wel voor dit stimulerend beleid.

Trouwens, als we mogen uitgaan van een toename van het autoverkeer en dus het CO2/fijn stof/? in de stad: hoe verantwoordt het stadbestuur dit alles i.h.k.v. het burgemeestersconvenant? Dit staat haaks op dit alles.

Groen-Aarschot is dus TEGEN dit permanent opstellen van de Martelarenstraat, stelt zich grote vragen bij de andere
aangekondigde maatregelen en vraagt dringend een echt overleg.

Want voor Groen Aarschot zijn verkeersveiligheid en CO2 reductie wel absolute topprioriteit.