Trage wegen, gebrek aan daadkracht

04 April 2018

Trage wegen, gebrek aan daadkracht

Gebrek aan daadkracht kost Aarschotse inwoners meer dan 1,5 miljoen euro Schuldig verzuim in gerechtelijk dossier rond trage wegen

Op 10 september 2014 werd de stad Aarschot veroordeeld om binnen een termijn van één jaar de buurtwegen op haar grondgebied in orde te brengen. Nu, bijna 4 jaar later, blijkt dat de stad Aarschot, de schepen van mobiliteit Rutten en de schepen van openbare werken Verlinden de beslissing van de rechter niet naar behoren hebben uitgevoerd. De rechtbank legt de stad via een vonnis van 13 maart 2018 dan ook een dwangsom van meer dan 1,5 miljoen euro op.

Het verhaal begint ongeveer 10 jaar geleden. Actievoerders voor trage wegen vroegen gemeenten, waaronder Aarschot, om het trage wegennetwerk in ere te herstellen zoals de wet het voorschrijft.

Voor velen klonk dit als muziek in de oren. Recreatieve wandelaars en fietsers zouden nog meer kunnen genieten van ons mooie Aarschot. Deze trage wegen zijn ook slimme en veilige verbindingen tussen en naar dorpskernen. Via trage wegen kunnen kinderen bijvoorbeeld naar school of naar de jeugdbeweging zonder een auto tegen te komen. Kortom, een paradijs voor de zachte weggebruiker.

Groen Aarschot vroeg aan de toenmalige en huidige schepen van mobiliteit om met de actievoerders te praten. De stad Aarschot en de actievoerders hadden samen met bvb. vzw Trage Wegen en de provincie Vlaams Brabant een redelijke overeenkomst en een mooi plan kunnen uitwerken. De buurgemeenten hebben dit gedaan en zijn tot een resultaat gekomen dat voor iedereen werkt, zowel voor gebruikers van trage wegen, als voor de eigenaars van de percelen waarover ze lopen.

De schepen van mobiliteit nam de actievoerders niet au sérieux, vond praten niet nodig en koos voor een juridisch gevecht. Hierdoor werden de verschillende standpunten scherper en scherper en moest er gehandeld worden naar de letter van de wet en niet naar de geest ervan.

De stad verloor de juridische procedure en werd een dwangsom van meer dan 1,5 miljoen euro opgelegd.

Door een schokkend gebrek aan daadkracht zitten de Aarschottenaren nu met dure gebakken peren. We hadden veel liever gezien dat de zware boete en de gerechtskosten werden geïnvesteerd in een mooi Aarschots trage wegennetwerk. Aarschot zal bovendien nog steeds het vonnis van 2014 moeten uitvoeren en bekostigen.

Groen roept de bevoegde schepenen (Rutten en Verlinden) ter verantwoording en vraagt dat de trage wegen alsnog in alle redelijkheid worden opengemaakt in overleg met alle betrokken partijen. Op de gemeenteraad van 23 april zal Groen ook tekst en uitleg vragen over het vonnis en de gerechtelijke uitspraak van 13 maart 2018.

Groen doet ook een warme oproep naar de actievoerders om mee te zoeken naar een gedragen oplossing en zo de trage wegen in Aarschot in een positief daglicht te zetten. Deze trage wegen verdienen dat echt. Groen hoopt van harte dat de betaalde dwangsommen kunnen terugvloeien naar de trage wegen.

De trage wegen vereisen een snelle aanpak. De handen uit de mouwen steken en doen!