Uitbreiding GAS-boetes met gemengde gevoelens

13 Maart 2021

Uitbreiding GAS-boetes met gemengde gevoelens

Het stadsbestuur stelde op de laatste gemeenteraad een nieuw GAS-reglement voor, waardoor je reeds vanaf 14jaar een GAS-boete kan krijgen. Wij steunden deze uitbreiding van het GAS reglement in Aarschot NIET omdat:

- Een boete voor een minderjarige komt bij de ouders terecht die dan ofwel wel ofwel niet kunnen betalen. Dat is geen goede oplossing.

- Er staan in ons politiereglement veel banale en vage vormen van “overlast” die je een GAS-boete kunnen opleveren. Wij willen niet dat jongeren kunnen thuiskomen met een GAS-boete voor bv. skaten op de kade of hangen op een basket terreintje. We vrezen voor willekeur en willen dat het GAS-reglement zich beperkt tot serieuze zaken zoals geweld en vandalisme.

- We missen op dit moment nog heel wat preventieve maatregelen zoals het creëren van hangplekken waar jongeren welkom zijn, de gecoördineerde aanpak van schooluitval, ... Eerst werken aan sancties en dan pas preventie is, zeker wanneer het over 14-jarigen gaat, de wereld op zijn kop.

Wat wel goed is aan het nieuwe reglement zijn de alternatieve trajecten: bemiddeling, betrekken van ouders en taakstraf.

We gaan de toepassing van dit reglement in elk geval heel nauw opvolgen.