Streefdoelen voor het meerjarenplan 2020- 2025

09 September 2019

Streefdoelen voor het meerjarenplan 2020- 2025

De wereld verandert. Europa verandert. Ons land verandert. Ook Aarschot verandert. Dat biedt nieuwe kansen, maar ook nieuwe uitdagingen. De uitdagingen van de toekomst zijn meer dan ooit globaal, de oplossingen meer dan ooit lokaal. Het meerjarenplan van de stad is het instrument bij uitstek om te werken aan een mooie toekomst voor de inwoner van Groot-Aarschot.

Over de grenzen van meerderheid en oppositie, bieden we onze groene doelen en acties voor het meerjarenplan aan. Groen Aarschot heeft samengezeten met enthousiaste inwoners en nagedacht over een aantal strategische keuzes voor de komende 6 jaar. Inspraak is belangrijk en de input van lokale experten mag niet ontbreken.

Groen Aarschot schuift 4 prioritaire domeinen naar voor, met voor elk domein concrete doelstellingen en acties: klimaat en energie, mobiliteit, sociaal beleid en jeugd. We denken dat de grootste uitdagingen voor Aarschot zich in deze domeinen bevinden en willen onze suggesties rond deze thema’s in het meerjarenplan krijgen. Dat wil geenszins zeggen dat andere beleidsdomeinen niet belangrijk zijn, of dat zich daar geen uitdagingen stellen. Ook binnen de 4 prioritaire domeinen zijn meer acties dan hieronder vermeld mogelijk. Groen zal tijdens de gemeenteraden en commissies dan ook voorstellen blijven doen, bovenop wat hier vermeld wordt.

We hopen dat het stadsbestuur onze voorgestelde einddoelen grondig bestudeert, de einddoelen in de praktijk omzet en op het einde van de rit een rapport met schitterende resultaten kan voorleggen.
Burgemeester en Schepenen, succes!

Groen Aarschot

Klik hier om het meerjarenplan 2020-2025 te downloaden.