Water - energie - duurzaamheid - afval - natuur - milieu

Als het niet goed gaat met de natuur en de dieren, gaat het niet goed met onze samenleving. Wij willen propere lucht, proper water, propere grond en propere energie. Dit is ook een basis van een mooi, goed en leefbaar Aarschot.

Groen als troef

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. De bescherming ervan is een hoofdzaak. Je zaagt niet aan de tak waarop je zit. (*)

We vergroenen, letterlijk, onze centra, speelplaatsen, gevels, daken en pleinen. Een klimplant, een boom, gras en bloemen maken Aarschot mooi. De voordelen zijn legio: planten houden C02 vast, minder zwevend fijn stof, verkoelend effect in de zomer,... kortom, de leefbaarheid vergroot. We brengen de natuur dichtbij de mensen: stadsgroen, wijkgroen, buurtgroen, woongroen. Groen in alle maten, kleuren en geuren. En we knabbelen niet verder aan de open ruimtes die we nog hebben. We gaan deze niet zomaar nog meer verkavelen en volbouwen. We hebben ruimte nodig om te ademen, te buurten, te hangen.  

Aarschot zet in op een sterk klimaatbeleid

Aarschot ontwikkelt een ambitieus en realiseerbaar klimaatplan. Het burgemeestersconvenant dat werd ondertekend door Aarschot mag geen dode letter blijven. De doelstelling is om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten en een veilige toegang tot duurzame en betaalbare energie te garanderen. Lokale bedrijven kunnen helpen om Aarschot CO2-neutraal te maken.

De stad zelf heeft ook een voorbeeldfunctie. Schepenen, gemeenteraadsleden en personeel worden aangemoedigd om de nodige verplaatsingen zoveel mogelijk met de fiets te doen. De stad kan bedrijfsfietsen aanbieden. Het wagenpark vergroenen we. Binnenkort hopen we de eerste elektrische wagen van de stad Aarschot rond te zien rijden. Weer wat meer propere en schone lucht, minder fijn stof en minder CO2 uitstoot.

Aarschot zet in op hernieuwbare, schone energie. Aarschot gaat de dialoog aan met naburige gemeenten, inwoners en bedrijven om de omslag te maken naar CO2 neutrale manieren om energie te produceren. Aarschot zet samen met alle partners in op wind-, zonne-energie, aardwarmte en waterkracht. Inwoners profiteren ook van investeringen in energie-collectieven. Het mooie is dat zowel zon, wind, aarde en water onuitputbare bronnen van energie zijn. Door in te zetten op verschillende vormen, kunnen we onze totale energiebehoefte dekken.

Aarschot maakt zijn stadhuis en bestaande gebouwen energie-neutraal. Dit wil zeggen dat je maar heel weinig energie nodig hebt om bv. te verwarmen en de energie die je verbruikt ter plaatse of dichtbij opwekt uit hernieuwbare bronnen zoals wind of zon. De norm voor nieuwe overheidsgebouwen is energie-passief en duurzaam.

Waarom niet investeren in een lokaal energienetwerk waar warmte en elektriciteit wordt gedeeld? Bijvoorbeeld, zonnepanelen op het dak van een school produceren ook tijdens de vakanties elektriciteit. De overschot kan naar de buurt gaan.

We geven natuurlijk graag steun aan energiebesparende initiatieven aan scholen en (jeugd)lokalen. Gemeentescholen die de energiefactuur omlaag krijgen, mogen de opbrengst houden en besteden aan eigen projecten.

Aarschot ondersteunt bedrijven die mee hun schouders willen zetten onder een sterk klimaatbeleid en zet in op het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Een bedrijventerrein-manager kan samen met de bedrijven actief op zoek gaan naar energiebesparende of -opwekkende maatregelen.

Water is het blauwe goud

Naast energie is water van cruciaal belang. Naast waterbesparende maatregelen is het vanzelfsprekend dat we hemelwater opvangen en gebruiken. Hemelwater is een gratis grondstof en de stad heeft daken genoeg.

Een 'waterneutrale wijk' is ook een mogelijkheid. Alle hemelwater wordt er ofwel gebruikt ofwel geïnfiltreerd in de bodem binnen de wijk. We moeten hier voldoende oog voor hebben want water kan voor heel wat ellende zorgen. Vele Aarschottenaars kunnen erover meespreken.

(*) literatuurstudie "Daarom Groen!" download hier

 

<< terug