Mobiliteit

We willen een Aarschot op mensenmaat. Een stad waarin we wonen en leven en ons op een veilige en gezonde manier kunnen verplaatsen met het juiste vervoermiddel. Groen Aarschot wil dat iedereen toegang heeft tot een gezonde, veilige en slimme mobiliteit op zijn of haar maat.

Mensen zijn de maatstaf, ook in mobiliteit

Waar mensen wonen, samenkomen, buurten, winkelen, spelen, … in leef- en woonstraten of op pleintjes staat leefkwaliteit op de eerste plaats met ruimte om te leven, te stappen en te fietsen. Bussen en de auto zijn ideaal voor langere afstanden en kunnen zeker hun plaats behouden in een mobiliteitsplan. Maar fietsers verdienen ook op de verbindingswegen meer ruimte en moeten conflict-vrij en zonder gevaar op hun bestemming geraken.

Het is heel simpel: wil je naar je werk, naar de sportclub, naar je favoriete café, naar school, naar de chiro, scouts, KSA, KLJ, speeltuin, of gewoon een toertje fietsen, of het nu 500 meter, 3 km, 15 km of meer is, dan moet dit kunnen op een veilige en gezonde manier. Wil je te voet, geen probleem. We willen letterlijk meer ruimte vrijmaken voor stappers en trappers, naast de auto. Overal en altijd met de gepaste snelheid en met een aangepaste of nieuw aangelegde infrastructuur: voldoende brede voet- en fietspaden, gescheiden of gemengd verkeer, fiets(snel)wegen.  We investeren in een netwerk van trage wegen, niet enkel voor recreatief gebruik, maar ook functioneel. We herwaarderen de trage wegen bij nieuwe ontwikkelingen en investeren in missing links.

Het comfort en veiligheid van de stappers en trappers komt steeds op de eerste plaats. We nemen kinderen en senioren als norm.

Slimme mobiliteit

Niemand is alleen maar voetganger, of alleen maar fietser, of alleen maar automobilist. We willen vlot kunnen overstappen van het ene vervoermiddel naar het andere. Op weg met de fiets naar het station, met de fiets op de trein, zelfs op de bus. Je wil op een slimme manier je eigen mobiliteit in handen hebben. Het station in Langdorp en Aarschot kunnen we uitspelen als slimme mobiliteitsknooppunten.

Auto-delen

We zijn ook fan van auto-delen. Onze wegen slibben steeds meer dicht, de auto is het slachtoffer van zijn eigen succes. De geparkeerde auto neemt veel plaats in. Een enorm financieel kapitaal staat het merendeel van de tijd gewoon stil. Daarom moedigen we initiatieven aan waarbij een auto wordt gedeeld door verschillende mensen. Dit kan in samenwerking met bedrijven die auto-delen aanbieden, maar burgers kunnen zelf ook auto-deelsystemen opzetten. Je hebt toegang tot mobiliteit: je rijdt met de wagen wanneer nodig, zonder zelf een auto te moeten aankopen, zonder je zorgen te moeten maken over het volgende onderhoud, of waar je je auto moet parkeren. Redenen genoeg voor een stadsbestuur om voluit te gaan voor auto-delen en initiatieven te ondersteunen of zelf te organiseren.

Fietsend Aarschot

Groen Aarschot steekt het niet onder stoelen of banken, Groen Aarschot heeft een boon voor fietsers. Daarom gaf Groen Aarschot een Tournée Pedalle. In het fietsparlement kon de Aarschottenaar mee denken en plannen maken over een fietsbeleid voor Aarschot. Het fietsparlement maakte een fietscharter op. Een digitale fietsknelpuntenkaart werd - met succes - gelanceerd. Het is duidelijk: ‘De Fiets’ leeft in Aarschot. Groen Aarschot wil met de insteek van de fietsende Aarschottenaar aan de slag en mee het fiets- en mobiliteitsplan van een gezonde en leefbare stad uittekenen.  

Er is werk aan de fietswinkel

Het fietspad op de Betekomsesteenweg lijkt op een BMX-parcours. Fietsers die van de spoorwegbrug komen, worden ineens op de Elisabethlaan gekatapulteerd. In Gelrode is het oversteken van de Leuvensesteenweg levensgevaarlijk. De stationsomgeving blijft ook een pijnpunt. In Rillaar is het een jungle vlak voor en na de schooluren, maar dan eentje waar zelfs gorilla’s zich niet thuis voelen.

We willen verder gaan dan het oplappen van knelpunten. We pleiten voor de uitbouw van een veilig fietsnetwerk voor scholieren, voor werknemers van en naar  Aarschot, Leuven, Testelt, Diest en andere buurgemeenten en -steden. Fietsostrades spelen een belangrijke rol. Iedereen moet op een veilige én efficiënte manier op zijn of haar bestemming geraken.

We kunnen nog dingen bedenken die het leven van de fietsende Aarschottenaar gemakkelijk maken. Als je fiets stuk is, breng je deze binnen bij een onderhoudsdienst en krijg je een vervangfiets. Velo doet op dit vlak al schitterend werk. Waarom dit niet uitbreiden naar de lokale fietshandelaar? De rem van je zoon of dochter hapert, je zoon of dochter fietst even langs de hersteldienst en kan meteen verder met een vervangfiets. Superhandig en zo kan iedereen met een veilige, goede fiets rondtrappen.                 

Kortjes

 • ruimte scheppen voor fietsers door fietsstraten te maken waar fietsers en auto’s de straat delen. Fietsstraten zijn straten waar auto’s fietsers niet mogen inhalen omdat dit gevaarlijk is. Evidente voorbeelden: Theo De Beckerstraat, Diestsesteenweg in Rillaar centrum waar geen fietspad is, Langdorpsesteenweg vanaf Kreatos tot aan MCA ...
 • in de gemeentekernen en stadscentrum hebben voetgangers en fietsers prioriteit, doorgaand autoverkeer wordt omgeleid. Minder auto’s in centra verhoogt de leefbaarheid
 • duurzaam georganiseerd vervoer van randparkings naar en door het stadscentrum, steeds met een gepaste snelheid.
 • van autodeelstandplaatsen maken we volwaardige Mobipunten. Dit zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen.
 • overdekte fietsstalboxen voor mensen die geen plaats hebben om hun fiets te stallen. Ideaal voor rijwoningen
 • openbaar duurzaam vervoer op bestelling zodat de Aarschottenaar die geen wagen heeft, of minder mobiel, is naar de winkel, de stad, ... kan gaan
 • bij heraanleg van kruispunten of straten, denken vanuit het standpunt van de fietser en voetganger. Als het niet veilig is voor een 11-12 jarige, moet het herdacht worden
 • aandacht voor voetgangers en fietsers bij (wegen)werken
 • Aarschot is een scholenstad. Scholieren en leerkrachten moeten ook met de fiets of te voet op een veilige en aangename manier naar school kunnen. De schoolomgeving en andere kindbestemmingen veilig voor stappers en trappers inrichten
 • meldpunt voor (bijna-)ongevallen, glasbreuk, schade aan voet- of fietspad
 • de stad geeft zelf het goede voorbeeld: fietsdelen vanuit de stad, werknemers stimuleren om dienst- en woon/werk verplaatsingen met de (e-)fiets te maken
 • voldoende, goede, veilige en nabije fietsparkings aan attractiepolen zoals UGC, sporthal, stadhuis, stadsfeestzaal, etc.en bij (private) nieuwbouwprojecten
 • herinrichting van de parking Het Centrum (Demervallei)
 • voetganger- en fietsvriendelijke herinrichting van de stationsomgeving. De stationsomgeving moet aantrekkelijk zijn. Dit is het eerste waar mensen die met de trein een stad bezoeken te zien krijgen
 • inwoners zonder auto een fiets/autodeel/MOBIB-abonnement schenken
 • de stad moet autodelen en fietsdelen promoten en organiseren voor inwoners
 • op bovenlokaal niveau actief pleiten voor snelle aanleg van een fietsostrades, o.a. naar Leuven
 • zwarte punten van de digitale fietsknelpuntenkaart aanpakken, o.a. fietspad Leuvensesteenweg
 • duidelijke fietsbewegwijzering
 • positieve imago-campagne: Aarschot trapt een versnelling hoger
 • gedeeld ruimtegebruik: een parking van een supermarkt kan ‘s avonds gebruikt worden. Autoparkeerplaatsen kunnen in de zomer tijdelijk plaats ruimen voor terrassen of fietsparkeermatten

<< terug