Graag meer fietsstandplaatsen in woonkernen met huizen zonder oprit, garage of voortuin

23 December 2021

Graag meer fietsstandplaatsen in woonkernen met huizen zonder oprit, garage of voortuin

Voorstel fietsenstandplaatsen Heel wat mensen wonen in Aarschot in een huis zonder garage of voortuin. In Aarschot centrum maar ook in de dorpskern van Rillaar zijn er behoorlijk wat huizen waarvan de voordeur rechtstreeks op een (vaak nogal smalle) stoep uitkomt. Denk maar aan de Leuvensestraat, Statiestraat, Albertlaan, Tiensestraat, Braekepoort, Nieuwstraat, Amerstraat, het stadscentrum, … Waar moet je dan met je fiets naartoe? Wie een auto heeft kan die (met of zonder bewonerskaart) vaak kwijt op een parkeerplaats in de straat. Maar de fiets? Die moet de trap worden opgehesen, de gang worden ingesleurd of blijft op een wat hinderlijke plaats op de stoep staan. Want in de meeste van deze straten is er eigenlijk helemaal geen fietsstandplaats voorzien… Als we meer mensen op de fiets willen krijgen zullen we ook moeten zorgen dat er plaats is om de veilig fiets te stallen in de buurt van de woning. In Aarschot duiken er de laatste tijd wel meer fietsenstallingen op aan openbare plaatsen (winkels, scholen, …), maar in de woonwijken beweegt er nog niet veel. Met Groen stellen we voor om fietsenstallingen te voorzien in de woon-straten waar er een nood aan is. De eenvoudigste manier zijn 'nietjes' waartegen buurtbewoners hun fiets kunnen vastzetten, maar het kan ook met meer comfort: Denk bijvoorbeeld aan een afdakje dat de fietsen eveneens droog houdt en er dus voor zorgt dat fietsen minder snel verslijten. Misschien kan zelfs, naar analogie met de parkeerbewonerskaart, een fietsbewonerskaart uitgewerkt worden die toegang geeft tot veilig afgesloten fietsboxen? In het fietsbeleidsplan dat door deze gemeenteraad werd goedgekeurd, zijn al deze mogelijkheden bovendien opgenomen. Voor zover wij weten werd dit echter in een typische woonstraat nog nergens uitgevoerd. Klassiek worden fietsenstalling geplaatst op de stoep, waardoor deze soms ook hinderlijk zijn voor voetgangers. We willen in aansluiting bij dit voorstel ook een oproep doen om de stoep hierbij zoveel mogelijk te sparen. We denken dat het in veel van deze straten ook mogelijk is om een stukje van de rijweg of een autoparkeerplaats om te vormen tot fietsenstalling. Op die manier blijft alles ook aangenaam voor andere trage weggebruikers. We denken dat het een taak is van de stad om fietsenstallingen te voorzien in deze straten en dat hiervoor best een pro-actief beleid wordt gevoerd, in samenspraak met de buurtbewoners. Annick Geyskens, de schepen van mobiliteit, gaf aan dat de stad openstaat voor vragen van buurtbewoners maar uit het antwoord maakten we op dat er niet meteen een structureel beleid aankomt. Geef dus wel zeker je vraag door aan de dienst mobiliteit als je denkt dat er in jouw straat te weinig fietsenstallingen zijn!