Kostbaar bemalingswater kan je ook opvangen en hergebruiken...

30 Mei 2020

Kostbaar bemalingswater kan je ook opvangen en hergebruiken...

https://www.facebook.com/groenaarschot/videos/598414251111157  

In Poortvelden loopt elk uur bijna 2000 liter zuiver grondwater de riolering in. Dat is niet aanvaardbaar. Zeker niet gezien het op dat moment uitzonderlijk droog is, het peil van het grondwater staat alarmerend laag. 

Gezien de stad (hier en ook op vele andere werven) geen actie onderneemt doen wij het wel: kom je gieter of bidon vullen en laat het water in je eigen tuin terug de bodem indringen! Zo voorkomen we samen verspilling

Op de gemeenteraad doen we het voorstel om bemalingswater standaard te laten hergebruiken. Heel wat andere gemeentes laten zien dat dit kan.

JAMMER maar de principeverklaring van Groen Aarschot om de impact op het grondwater op bouwwerven te beperken, werd weggestemd door de meerderheid. 

De meerderheid beweerde zelf een voorstel te hebben, maar dat kregen we niet te zien.

En het ergste: ondertussen loopt het water nog steeds de riolering in.