Autodelen in Aarschot zal in de smaak vallen. Groen vraagt om het autodeelactieplan concreet te maken.

14 Oktober 2021

Autodelen in Aarschot zal in de smaak vallen. Groen vraagt om het autodeelactieplan concreet te maken.

Groen Aarschot wil dat het stadsbestuur eindelijk werk maakt van het promoten en faciliteren van auto -en fietsdelen in groot Aarschot.Een auto bezitten die alleen jij gebruikt, brengt een hoog kostenplaatje met zich mee. Bovendien staat een wagen 95% van de tijd stil en neemt die heel wat plaats in, met o.a. parkeerdruk tot gevolg. Een enorm wagenpark is ook nog eens belastend voor milieu en klimaat.  Autodelen kan een deel van de oplossing zijn, als een radertje in een netwerk van flexibele mobiliteitsoplossingen. Je geraakt evengoed op je bestemming met een deelwagen. Zo spaar je geld, openbare ruimte en uitstoot.  In steden en zelfs kleine gemeenten wordt meer en meer werk gemaakt van auto -en fietsdelen. Dat is (eco)logisch, want zowel mensen als de omgeving winnen erbij. In Aarschot werden wel goede voornemens gemaakt, maar voorlopig zit er weinig actie in het Aarschotse autodeelactieplan. Dat plan werd in 2020 opgesteld en bevat tal van actiepunten op korte, middellange en lange termijn. Op korte termijn is vooral communicatie belangrijk. Helaas ontbreekt op de website van de stad of in infobladen als het Stampertje tot nog toe algemene info en promo om mensen warm te maken voor het principe 'van bezit naar gebruik'. Infosessies over particulier autodelen die georganiseerd werden door vrijwilligers, nam de stad niet op in het programma van de week van de mobiliteit. Een gemiste kans, lijkt ons. Ook is er een private speler die twee elektrische deelauto's heeft klaarstaan op het industrieterrein. Jammer dat de uitrol ervan weinig ondersteuning van de stad zelf krijgt door deze deelwagens mee bekend te maken en een zichtbare plaats te geven. Zien delen doet delen. Dit alles heeft tot gevolg dat anno 2021 er weinig tot geen deelauto’s op Aarschots grondgebied zijn. Dit geldt zowel voor deelauto's aangeboden door burgers als deelauto's via een autodeelbedrijf. Voor Groen is het hoog tijd dat hier verandering in komt. Autodelen zal in de smaak vallen, daar zijn wij van overtuigd. Daarom vragen wij dat het recept van het opgestelde autodeelactieplan gevolgd wordt. Om die vraag kracht bij te zetten, heeft Groen een cake in de vorm van een auto gebakken en deze tijdens de gemeenteraad gedeeld met de aanwezige burgers en raadsleden: ‘Nu is het aan de schepen van mobiliteit, Annick Geyskens, om er zelf wat van te bakken.’De schepen had goed nieuws voor Groen: het autodeelactieplan zal op de gemeenteraad van november geagendeerd worden. En dan is het zaak om de plannen in actie om te zetten. We zijn benieuwd wanneer de stad zelf infomomenten zal organiseren en er ook effectief deelauto’s in het Aarschotse straatbeeld zullen verschijnen. Dit blijft voorlopig nog koffiedik kijken.