Graag gecoördineerde aanpak vanuit bestuur om vergroenings -en onthardingssuggesties van burgers samen te brengen

18 December 2022

Graag gecoördineerde aanpak vanuit bestuur om vergroenings -en onthardingssuggesties van burgers samen te brengen

Samen ontharden en vergroenen waar het makkelijk kan  

We vroegen op de laatste gemeenteraad van het jaar aan het bestuur om samen met burgers te kijken waar en hoe we best werken aan ontharding en vergroening.

Schepen Vrancken is goed bezig met zijn hemelwaterplan en droogteplan en de diensten doen goed werk bij elke actie van openbare werken. Bij rioleringswerken wordt bijvoorbeeld gekeken of er een boom bij kan. Zulke toekomstgerichte mindset is noodzakelijk en juichen we uiteraard toe.

Maar Groen wil nog meer (en zo ken je ons wel;-))

De stad roept burgers op om hun voortuin of oprit te ontharden en te vergroenen. Heel wat burgers willen hier zeker gehoor aan geven, want in een groenere buurt wonen is aangenaam en geeft letterlijk extra zuurstof.

Niet elke burger die meer groen wil, heeft daarom zelf groene vingers. Ook niet elke Aarschottenaar is eigenaar van een oprit of voortuin.

Daarom lijkt het ons een goed idee om burgers die ideeën hebben rond ontharding en vergroening in hun buurt straat of plein, samen te zetten. Zo kan het bestuur deze goede voorstellen bundelen en bekijken waar wat realistisch kan uitgevoerd worden en aangeven wat er eventueel al in de pijplijn zit bij openbare werken.

De schepenen Vanderauwera ( ruimtelijke ordening )en Vrancken (openbare werken) meldden dat elk voorstel welkom is en iedereen zijn/haar idee zeker mag mailen aan de dienst ruimtelijke ordening (schepen Bert Vanderauwera) [email protected] of de dienst  technische zaken (schepen Gerry Vrancken) [email protected].

Kijk rondom in jouw buurt. Heb je een groen idee of zie je een kans tot ontharding en vergroening? Geef het zeker door aan de betrokken schepenen! Heel wat kleine quick-wins maken samen een wezenlijk verschil!

Bij de stad Leuven 'dringt het al door'. Zie promofilmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=eEbZn3TU-38&t=59s

Dragen we in Aarschot ook samen een steentje weg?