Fietszone Aarschot mist nog duidelijkere signalisatie, sensibilisering en aanpassingen in infrastructuur

11 Maart 2021

Fietszone Aarschot mist nog duidelijkere signalisatie, sensibilisering en aanpassingen in infrastructuur

Op de gemeenteraad van 11 maart vroeg Groen Aarschot naar de signalisatie en naleving in de fietszone.

Randvoorwaarden voor een geslaagde fietsstraat 

Veiligheid en comfort voor fietsers staan hoog op het verlanglijstje van Groen Aarschot. Fietsstraten en fietszones zijn manieren om fietsers de nodige ruimte te geven. De fietsstraat vindt zijn ingang in het mobiliteitsbeleid van Vlaamse gemeenten, ook in Aarschot.

Aarschot heeft sinds juli 2019 een fietszone. In juli 2020 werd de zone uitgebreid. 

Maar... fietsstraten en fietszones werken alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een belangrijke voorwaarde is dat iedereen die door een fietsstraat rijdt, wéét dat dit een fietsstraat is. En dan komt het er uiteraard ook op aan om te zorgen dat fietsers en automobilisten de regels toepassen. 

Situatie in Aarschot

In Aarschot loopt het spaak met de fietszone, in de eerste plaats omdat zowel fietsers als automobilisten niet weten dat het centrum van Aarschot een fietszone is, laat staan dat men weet welke straten fietsstraten zijn. Het resultaat is dat automobilisten fietsers blijven inhalen, met eventueel bijhorende te hoge snelheid. 

 In de commissie mobiliteit van oktober 2020 heeft Groen Aarschot een lijst van acties en maatregelen doorgegeven waardoor een fietszone meer wordt dan een symbooldossier en een idee uitgewerkt op papier. 

Overvloedige signalisatie en aanpassing van de infrastructuur zijn 2 belangrijke instrumenten. Er werden dan banners bijgeplaatst, maar toch werd de fietszone hiermee niet veel duidelijker fietszone.

Vragen die wij stellen: 

  1. Hoe zal het stadsbestuur de fietszone, naast de verplichte verkeersborden, beter aanduiden? Welke aanpassingen in het straatbeeld zullen nog gerealiseerd worden?
  2. Welke stappen zal het stadsbestuur ondernemen om zowel fietsers als automobilisten te sensibiliseren?
  3. Vanaf welk moment wordt ingezet op handhaving?
  4. Welke aanpassingen aan de infrastructuur staan op de planning? 
  5. Wanneer wordt de logische uitbreiding aan de Sint-Niklaasberg en Leuvensesteenweg gerealiseerd?