Bert Leers

Bert Leers

Bert Leers

Naam : Bert Leers
Leeftijd :52 jaar
Beroep: Coördinator-Woonassistent Assistentiewoningen
Familie: Gehuwd en papa van 4 toffe zonen
Woonplaats: Rillaar
Motivatie
Het is fijn wonen in Aarschot.  Helaas hebben sommige inwoners het niet zo gemakkelijk om dit te kunnen ervaren.  Gelukkig kunnen zij terecht bij het OCMW van Aarschot.  Maatschappelijke werkers bereiden de individuele dossiers  met o.a. aanvragen voor leefloon, verwarmingstoelagen, financiële steun, ... voor.  Het BCSD bespreekt deze dossier en neemt daarna de beslissing.
 
Contactgegevens: 
0473 86 16 15

Iedereen dezelfde kansen en een gelijke rechtvaardige behandeling ... daar ga ik voor.

Bert Leers

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Naam : Bert Leers
Leeftijd :52 jaar
Beroep: Coördinator-Woonassistent Assistentiewoningen
Familie: Gehuwd en papa van 4 toffe zonen
Woonplaats: Rillaar
Motivatie
Het is fijn wonen in Aarschot.  Helaas hebben sommige inwoners het niet zo gemakkelijk om dit te kunnen ervaren.  Gelukkig kunnen zij terecht bij het OCMW van Aarschot.  Maatschappelijke werkers bereiden de individuele dossiers  met o.a. aanvragen voor leefloon, verwarmingstoelagen, financiële steun, ... voor.  Het BCSD bespreekt deze dossier en neemt daarna de beslissing.
 
Contactgegevens: 
0473 86 16 15

Iedereen dezelfde kansen en een gelijke rechtvaardige behandeling ... daar ga ik voor.