Voorstel om een 'energie-infomarkt' te organiseren in Aarschot

21 Januari 2023

Voorstel om een 'energie-infomarkt' te organiseren in Aarschot

Energie laat deze dagen niemand koud. Er valt zoveel te zeggen over energie. Iedereen wordt ermee geconfronteerd en wil er zoveel mogelijk over weten. Daarom vraagt Groen Aarschot aan schepen van energie Bert Van der Auwera om een energie-infomarkt te organiseren. We hopen dat het stadsbestuur hier echt werk wil van maken.  

Op een 'Energie-infomarkt' worden initiatieven van de stad rond energie in de kijker gezet, wordt de laatste info gegeven, kan je terecht met vragen en word je concreet met raad en daad bijgestaan. Een energie-infomarkt kan een echte markt zijn met tal van infokraampjes. Ook online kan een infomoment georganiseerd worden. Dit meermaals. Veel is mogelijk, zolang alle info maar laagdrempelig aangeboden wordt en vlot tot bij de inwoners van Aarschot geraakt. 

De prijs van fossiele brandstoffen swingt de pan uit en baart velen zorgen. De overstap naar hernieuwbare energie en energieonafhankelijkheid zijn een must omwille van het klimaat,  geopolitiek en (inter)nationale veiligheid. 

Tegelijkertijd biedt zonne- en windenergie de mogelijkheid om de energiemarkt voor iedereen toegankelijk te maken en lokaal uit te bouwen. Burgers worden naast consument ook producent, krijgen en delen energie. Winst verdwijnt niet maar blijft bij de burger en de lokale gemeenschap. 

Aarschot is mee met dit verhaal en roept in ‘het Stampertje’ inwoners op om deel te nemen aan de Aarschotse energiegemeenschap. In het artikel lezen we dat een energiecoöperatie Aarschot begeleidt in dit proces. Voor meer info wordt verwezen naar de website van de VREG met algemene info of 2 soorten energiegemeenschappen of je kan naar de stad mailen. Veelbelovend maar tegelijkertijd onduidelijk. 

Er zijn ook nog andere initiatieven: je kan bv. een energiemeter ontlenen, beschermde afnemers kunnen een kortingsbon krijgen voor huur of aankoop van energiezuinige toestellen, je kan een energiescan van je woning laten uitvoeren, energetisch renoveren… Verder bestaan er thermografische foto’s van gebouwen, er is een windplan in Aarschot, er is de website energiekwonen.be… Dat is allemaal interessante en relevante info in deze tijden.

Er is dus een veelheid aan goede initiatieven. Maar… het is niet evident om al deze info te vinden. Dit doordat je bv. niet weet dat het initiatief bestaat of omdat de info niet of versnipperd aanwezig is. Soms is de info vaag of loop je vast op administratie. 

Wat is zo een energiecoöperatieve? Hoe kan je deelnemen aan een energiegemeenschap? Kan je overschot van je zonnepanelen ook delen in die energiegemeenschap? Welke subsidies bestaan er? 

Een stadsenergie-infomarkt waar adviseurs je wegwijs maken en verder helpen, is zeker geen overbodige luxe. De vraag aan het bestuur om een energie-infomarkt te organiseren is wel zeker op zijn plaats.