NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) verdienen extra aandacht

15 Mei 2020

NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) verdienen extra aandacht

We brachten de problematiek van de NEET-jongeren onder de aandacht .

Dat zijn jongeren van 15-24 jaar die niet naar school gaan, studeren of werken. Jongeren in een NEET-context komen vaker uit een sociaal kwetsbaar gezin, worden nadien vaker afhankelijk van overheidssteun en glijden vaker af naar (kleine) criminaliteit.