Anne Van Aerschot

plaats 16

Naam: Anne Van Aerschot

Leeftijd: 46 jaar

Beroep: Leerkracht SO in de ziekenhuisschool

Familie: Mama van Arne, Tine en Robbe, gehuwd met Bert

Engagementen: Kookmoeke chiromeisjes Rillaar, vrijwilliger in ’t Hofke Langdorp

Woonplaats: Rillaar

Contactgegevens:

email: vanaerschotanne@gmail.com

Motivatie:

Politiek is niet echt mijn ding. Door op de lijst van Groen te staan wil ik wel duidelijk maken hoe belangrijk ik het vind dat we in onze stad moeten werken aan veilig verkeer. In mijn job wil ik jongeren warm maken om zich ervan bewust te worden dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen voor een beter leefmilieu.

"Groene bewustwording begint bij jezelf. Dit mogen overbrengen doet deugd"