Zet Aarschot ‘Tuinrangers’ in om samen ‘steentjes weg te dragen’? Zo kunnen meer burgers actief meewerken aan vergroening.

09 Februari 2023

Zet Aarschot ‘Tuinrangers’ in om samen ‘steentjes weg te dragen’? Zo kunnen meer burgers actief meewerken aan vergroening.

We vragen om samen met inwoners te kijken waar en hoe we nog efficiënter kunnen ontharden en vergroenen in onze stad. We suggereren een gecoördineerde aanpak. Het lijkt ons waardevol hiervoor in te tekenen op het project ‘Tuinrangers’. Tuinrangers zijn vrijwilligers die advies en raad geven aan inwoners die hun tuin willen ontharden en vergroenen. Dat lijkt ons een mooie werking om het aanbieden van concrete hulp aan inwoners te vergemakkelijken.

Project Tuinrangers is in april 2021 gestart als een pilootproject in 9 zeer diverse Vlaamse gemeenten, maar intussen zijn al meer dan 40 lokale besturen overtuigd. Tegen midden 2023 zullen ruim 200 rangers actief zijn. Hopelijk springt Aarschot in 2024 ook mee op de trein. Vanuit Groen vroegen wij hiernaar op de gemeenteraad van januari.

Er werd nog niet 'nee' gezegd op onze vraag tot deelname. 

 

Laagdrempelig tuinadvies met impact

De mogelijkheden die tuinen bieden als klimaatbuffer zijn veel ruimer dan doorgaans gedacht wordt.

Via de tuinen van mensen (die gemiddeld een kwart tot een derde van de oppervlakte in een stad innemen!) wordt zo nog doortastender gewerkt aan het realiseren van natuur -en klimaatdoelstellingen: 

1.) biodiversiteit 

2.) opvang regenwater 

3.) hittebestendigheid

 

Hoe maken Tuinrangers het verschil?

  • Deskundig advies over bomen, hagen, bloemenweides, tuinvijvers, geveltuintjes,…
  • Concrete tips rond nestkasten, insectenhotels en andere hulp voor dieren.
  • Op maat van jouw tuin, jouw leven en jouw wensen.
  • Een mapje met advies voor jouw tuin, waarmee je gemakkelijk verder aan de slag kan.

Wat doen de Tuinrangers niet?

  • Je tuin blijft een tuin. Ze willen er geen wildernis of natuurreservaat van maken.
  • Ze zijn geen tuinaannemers. 
  • Ze zijn geen tuinarchitecten. Dus ze tekenen geen gedetailleerd tuinplan.

 

Opstart en opvolging door Inverde

Inverde (het opleidingscentrum van Natuur en Bos) zorgt voor een infoavond om tuinrangers te rekruteren. 

Dan zijn er 2 weken voor solliciteren van mogelijke kandidaat rangers.

Zonder succesvolle rekrutering gaat project niet door en betaalt gemeente niets.

Inverde zorg voor 9 halve dagen opleiding.

Er wordt veel energie geïnvesteerd in de rekrutering omdat het project grotendeels staat of valt met goede tuinrangers. Pas wanneer zowel het lokaal bestuur als Inverde tevreden zijn over de gevonden kandidaten, wordt er gestart met de opleiding en worden de eerste kosten aangerekend.

 

Wat wordt aan de stad gevraagd

Impact op het gemeentebudget

Kostprijs voor Aarschot zou 34 000 euro + btw zijn. Reken dus een goeie goed geïnvesteerde euro per inwoner. 

Dit omvat kort gezegd de opstart van een team van 4 à 7 rangers, 3 jaar nauwgezette opvolging en 300 geadviseerde tuien.

 

Minimale impact op de gemeentelijke administratie

Voor een optimale kans op slagen is medewerking van de stad essentieel maar de workload is beperkt. Vooral de eerste infoavond moet goed gecommuniceerd worden over diverse kanalen.

Concreet houdt dit in:

1.) betrokkenheid milieudienst (workload is beperkt maar niet nul)

2.) medewerking communiciatiedienst (heel veel input wordt kant en klaar geleverd, de gemeente moet het eigen rangerteam enkel nog persoonlijk 'gezicht' geven).

 

Lokaal Energie -en Klimaatpact

Project Tuinrangers past in LEKP, werf 1 (vergroening).