Vrije tijd

31 Maart 2021

Vrije tijd

Ontmoeten en ontspannen voor jong en oud Er bestaan al heel wat mogelijkheden en initiatieven om je te ontspannen, te ontmoeten, te sporten,... in Aarschot. Dat aanbod willen we versterken door mensen letterlijk nog meer ruimte te geven. Zo creëren we nog meer gelegenheid voor toevallige ontmoetingen en sociaal contact.

Plaats om te spelen

Er zijn in Aarschot en de deelgemeenten een aantal mooie speel -en ontmoetingsplekjes, waarvan sommigen nog heel recent. De bestaande plekjes verdienen meer bekendheid, met duidelijke bordjes ernaar toe. Ook de aanduiding op een ‘speelkaart’ (op papier en digitaal) kan daarbij helpen. De aanleg van nog meer speel -en ontmoetingsplekken is wenselijk. Dit met (picknick)banken waaraan buren - jong en oud-  vlot kunnen aanschuiven. Want het doel van zulke plekjes is om mensen van verschillende generaties bij elkaar te krijgen. Ontmoeten is minstens even belangrijk als spelen. En dat kan als de plekken ook voor iedereen toegankelijk zijn. De kers op de taart is dus al deze speelplekken verbinden door veilige voet-en fietswegen.

Ter info oplijsting van huidige speelplekken in Aarschot: klik hier

De meest gekende speeltuin is die van Bekaf. Heel wat vrijwilligers houden deze draaiend. VZW Sport -en speelpleinen Bekaf verdient nog meer steun van de stad voor inrichting en verbouwingen.

Ook sportverenigingen verdienen optimale steun van een stadsbestuur. Sportverenigingen kunnen verenigd worden, zodat elke vereniging onderdak heeft in een deelgemeente. Elke deelgemeente moet een laagdrempelige overdekte ontmoetingsplaats hebben in een lokaal of zaaltje.

Evenementen en cultureel aanbod

Aarschot kent een ruim aanbod aan evenementen en initiatieven. Een evenement als bijvoorbeeld het ‘Winterfeest’ is een meerwaarde voor sociale cohesie. Gelijkaardige initiatieven kunnen ook in de deelgemeenten nog meer ondersteund worden.  Uit rondvraag blijkt dat jongeren een breed aanbod willen aan evenementen en fuiven. Heel wat jongeren missen momenteel een ambitieus festival in Aarschot, met grote maar ook lokale bands. Duurzaamheid op evenementen is ook nog een werkpunt. De stad zou het goede voorbeeld kunnen geven door herbruikbare wisselbekers uit te lenen via JC De Klinker. De communicatie omtrent evenementen zou ook geprofessionaliseerd kunnen worden, zodat meer mensen zich aangetrokken voelen, ook van buiten Aarschot. Tot slot willen jongeren veilig kunnen uitgaan, ook de politie zou laagdrempelig kunnen meedenken met fuiforganisatoren over mogelijke problemen en via een ‘jongerenflik’ eventuele problemen met vechten of drugs van dichtbij opvolgen.

 

Het is fijn dat de stad de organisatie van ‘speelstraten’ door buurtbewoners logistiek ondersteunt. Hier mag nog meer promotie rond gevoerd worden. Speelstraten brengen buurtbewoners immers op een fijne manier samen en geven de straat terug aan mensen, aan kinderen. De drempel om zoiets te organiseren moet zo laag mogelijk zijn, met zo min mogelijk paperassenwerk. Dit laatste geldt voor het organiseren van om het even welk evenement. De stad kan een ambitieus beleid voeren dat evenementen die van onderuit komen ondersteunt. Zo komt er nog meer leven in de stad. Dat kan met een ‘evenementencoach’ die proactief meedenkt, het laagdrempelig aanbieden van materiële ondersteuning (uitgebreide uitleendienst) en het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure. Jongeren die zelf iets willen organiseren zouden ook financieel ondersteund kunnen worden met een transparante (start-) subsidie voor evenementen.

 

De site CC Gasthuis is mooi en moet blijven uitgewerkt worden. Het aanbod is divers. Om een zo breed mogelijk aanbod voor alle mensen te garanderen, kan met deelgemeenten samengewerkt worden. Ook jong talent bv 5x per jaar echt programmeren en zo kansen geven zou fijn zijn. Ook moet bewaakt worden dat alles betaalbaar blijft. Nu kunnen voorstellingen al volledig worden uitverkocht aan de abonnees... Dat schrikt jongeren, sociaal kwetsbaren, ... af (alles ineens betalen + een jaar op voorhand reserveren). Een deel van de tickets zou pas 2 maanden voor de voorstelling te koop moeten worden aangeboden.

 

Toerisme

We brengen onze troeven in beeld: de vele mogelijkheden van onze accommodaties (B&B, hotels, restaurants), onze vele bezienswaardigheden , de vele evenementen (bvb. jaarlijkse kermis, 15e augustus, kamp A, de plaatselijke organisaties in de deelgemeenten, …), maar ook de mooie mogelijkheden op gebied van natuur ( Vorsdonkbroek, Achter Schoonhoven, Demerbroek, …)

Ook bij onze eigen jeugd mogen we deze troeven nog meer onder de aandacht brengen.

We zetten ook in op het rustig aanbod: wandelingen in de verschillende deelgemeenten. Want er is heel wat verborgen moois in onze gemeente, en dat ontdek je het best te voet.