Voorstel voor slanke en efficiënte gemeenteraadscommissies weggestemd

11 Januari 2019

Voorstel voor slanke en efficiënte gemeenteraadscommissies  weggestemd

Voorstel Groen voor slanke en efficiënte gemeenteraadscommissies weggestemd door meerderheid

Groen stelt vast dat het nieuwe bestuur 5 schepenen benoemt, 5 is het wettelijk maximum. De voorzitter van het Bijzonder Comité van Sociale Dienst wordt als 6de schepen bovenop deze 5 toegevoegd. Dit is GEEN besparing, de stad blijft het maximaal mogelijke aantal schepenen behouden.
Groen stelde daarom op de gemeenteraad van 11/1/2019 het nieuwe bestuur onder leiding van Gwendolyn Rutten een echte besparing voor, door het aantal commissieleden in commissies en het aantal commissies te beperken.
De gemeenteraadscommissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden en advies te verlenen. Het kunnen nuttige vergaderingen zijn waarop experten worden gehoord en waar in detail gediscussieerd kan worden.
De praktijk in Aarschot leert echter dat de grote hoeveelheid commissies en commissieleden, ondanks hun hoge kostprijs, niet persé leidt tot een beter beleid. De afgelopen legislatuur zetelden 10 commissieleden in 7 commissies. Vaak waren de vergaderingen kort en was de inbreng beperkt. Groen is ervan overtuigd dat dit beter kan worden georganiseerd en diende daarom een voorstel in op de gemeenteraad.
Door het aantal commissies en commissieleden te beperken tot een werkbaar en efficiënt minimum van 3 commissies met 6 leden, zou ongeveer een kwart miljoen euro aan zitpenningen over een legislatuur bespaard kunnen worden. Dit geld kan geïnvesteerd worden in projecten van en voor de Aarschotse burgers: burgerbegrotingen financieren, fietspaden aanleggen, klimaatbeleid financieren etc.
Op de gemeenteraad stemde open VLD, sp.a en NVA tegen het voorstel, CD&V en Vlaams Belang onthielden zich. Onafhankelijke Dries Vandenbroeck stemde mee voor, met de Groen-fractie. Groen is teleurgesteld dat dit voorstel niet aanvaard werd. Meer nog er werd niet eens gediscussieerd over de inhoud van dit voorstel. Het was voor de meerderheid dit nochthans een goede gelegenheid om te tonen dat het hen menens is met politieke vernieuwing. Het was ook een goede gelegenheid om te tonen dat er kan samengewerkt worden met de oppositie.
Verder was het deze gemeenteraad de eerste keer dat Petra, Betty en Thomas een tussenkomst deden in deze nieuwe legislatuur. Dat hebben ze goed gedaan! Ze gaan de komende maanden zeker constructieve voorstellen over politieke vernieuwing, sociaal beleid, duurzaamheid, ... blijven neerleggen. Hopelijk aanvaardt de meerderheid deze uitgestoken hand