Verhoging afvaltaks begint te stinken naar geldklopperij

28 Mei 2013

Verhoging afvaltaks begint te stinken naar geldklopperij  Groen is altijd voorstander geweest van het Diftar systeem met het principe "De vervuiler betaalt".

We vonden het ook goed dat er een sociale correctie bestond voor het betalen van de globale afvalfactuur door de stad.

Op 25 maart werd de basisbegroting voorgesteld en daarin werd duidelijk dat het nieuwe gemeentebestuur naarstig op zoek was naar geld. Dit vonden ze in de afvalbak en in de portemonnee van de Aarschotse inwoners.

In de stedelijke milieumagazine 'Stampertje' verschijnen begin april de toen geldende tarieven voor het jaar 2013.

De verhoogde belastingtarieven per afvalfractie werden op 22 april door de meerderheid goedgekeurd.

We hadden toen reeds een aantal fundamentele bezwaren.

  • We zijn nu meer dan een maand verder en Groen stelt vast dat de nieuwe tarieven nog op geen enkele manier werden gecommuniceerd naar de bevolking. Op geen enkele wijze is via de regionale pers, de website van stad, de rubriek "informatie van 't stadhuis tot thuis" in De Streekkrant of in de stedelijke milieumagazine 'Stampertje' duidelijk gemaakt dat de tarieven werden verhoogd. De bevolking heeft dus niet kunnen inspelen op de verhoging. In de maand mei heeft de bevolking tot 3 keer toe de grijze afvalbak kunnen buiten zetten, niet wetende dat dit 1 € extra per ophaling zou betekenen.
  • Groen heeft in april gemeld dat we aan het Agentschap Binnenlands Bestuur zouden vragen of de afvalbelastingverhoging van 1 € wettelijk is. Groen kan nu reeds melden dat een onderzoek zal worden ingesteld door OVAM en de Vlaamse minister van leefmilieu. We kunnen hieruit concluderen dat op voorhand nooit een toetsing van de belastingtarieven is gebeurd. Ook al beweerde schepen Verlinden tijdens vorige gemeenteraad dat dit wel degelijk gebeurd was.

Om deze twee redenen vraagt Groen

  • de tarieven van voor 1 mei te handhaven en dit zeker tot er duidelijkheid is over de wettelijkheid hiervan.
  • En dat nieuwe tarieven pas van kracht gaan wanneer de bevolking op een eenduidige en open manier op de hoogte werden gebracht via de geijkte kanalen.

Groen doet NIET mee aan geldklopperij.

De meerderheid blijkbaar wel