Toch radicale belastingsverhoging van 13,5%

20 Mei 2010

Dit bestuur wil geen tekort op het eigen dienstjaar en geen belastingsverhogingZo opende op 6 december 2007 het Aarschotse stadsbestuur, cd&v/nv.a en open VLD, hun algemeen beleidsprogramma 2008-2012, onder de 1ste rubriek:

Een moderne stad, goed bestuurd; een rechtlijnig financieel beleid

Amper 3 jaar later zien we in begroting 2011 op onderstaande belastingen, retributies en tarieven een radicale verhoging van 13,5% procent.

 1. Belasting op de voltrekking van huwelijken
 2. Belasting op de terrassen
 3. Belasting op het plaatsen van kramen, wagens of andere verkoopsinstallaties op openbaar domein
 4. Belasting op de standplaatsen voor frituuruitbatingen op openbaar domein
 5. Belasting op het weghalen en bewaren van goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting
 6. Belasting op de aanvragen tot het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen
 7. Belasting op het afleveren van de elektronische identiteitskaart - de elektronische vreemdelingenkaart -de elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de 12 jaar
 8. Belasting op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten
 9. Belasting op de ontgravingen
 10. Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de stad Aarschot

 1. Retributie op het gebruik van elektriciteit ter gelegenheid van markten
 2. Retributie op de privatieve ingebruikname van het openbaar domein
 3. Retributie betreffende het woonwagenterrein "Gijmelhoek"
 4. Retributie op de begraafplaatsen
 5. Retributie op het ruimen van een beerput, een septic tank, een zinkput en een kelder
 6. Retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken, inlichtingen en bestuursdocumenten
 7. Retributie op het ophalen en verwerken van het huisvuil en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen
 8. Retributie kiezerslijst
 9. Retributie op het aanbrengen van plaatjes op de herdenkingszuil op de voorziene strooiweide
 10. Retributie voor het gebruik van vaste elektriciteitskasten voor manifestaties van korte duur
 11. Retributie voor het gebruik van elektriciteitskasten ter gelegenheid van kermissen

 1. Tariefreglement voor werken aangevraagd door derden
 2. Tariefreglement op het ter beschikking stellen van tractor en grasmaaier
 3. Tariefreglement inzake het wisselen van afvalcontainers
 4. Tariefreglement inzake het plaatsen van sloten op de afvalcontainers

Alleen al voor afval gaat men zeker 86 000€ extra innen.

Voor een nieuw rijbewijs moet je 5 € extra betalen.

In totaal gaat men via deze weg ongeveer 200 000€ eisen van de Aarschotse bevolking.

Er wordt hiervoor slechts een reden aangehaald nl. de indexatie van personeelslonen. En die wordt rechtlijnig doorgerekend aan de bevolking.

Groen! begrijpt die redenering echt niet: de belastingsbetaler heeft deze loonsverhoging reeds betaald via de gewone persoonsbelastingen en daarbovenop krijgt hij nogmaals een verhoging van 13,5% aangesmeerd.

En dit net in tijden van economische crisis en het feit dat gans de bevolking met de volgende loonsbesprekingen niet zal kunnen rekeningen op enige vorm van verhoging.

Men zou in de eerste plaats een rationele besparing op de huidige werkingsmiddelen kunnen doorvoeren

bvb. door energiezuinige ijspiste, geen nutteloze studies te laten uitvoeren of door zelf het goede voorbeeld te geven en een loonmatiging in te voeren bij burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.

We dagen het stadsbestuur uit om een creatief, origineel en bekwaam beleid te voeren. De Aarschotse administratie heeft troeven in huis.

Aarschot moet deze denkoefening zeker maken en durven verder te gaan dan een eenvoudige belastingsverhoging.

Wij staan klaar om hier te helpen.

Maar de meerderheid maakt ons en de bevolking geen blaasjes wijs.

Dit is een RADICALE belastingsverhoging

Johan Van de Schoot

Groen! gemeenteraadslid