Stad Aarschot wordt teruggefloten door de gouverneur!

22 Juni 2013

Afvalreglement moet worden herschreven  . Hetgeen in het oog springt is dat, telkens je je container aanbiedt, je

Het stadsbestuur van Aarschot wil ? met terugwerkende kracht, vanaf 1 mei - nieuwe afvaltarieven invoereneen vaste kost van 1 euro betaalt boven de kost per kg.

De prijs van de restfractie was eveneens gestegen van 0,24 euro naar 0,30 euro/kg, de wettelijke maximale bovengrens. De prijs per kg is een variabele kost: het gefactureerde bedrag varieert afhankelijk van hoeveel afval je meegeeft.

Groen Aarschot had echter bedenkingen. Of je een container van 40, 140 of 1100 liter aanbiedt, speelt geen rol, je betaalt sowieso 1 euro extra. Dit is het tegenovergestelde van het DIFTAR principe 'de vervuiler betaalt' waar we achter staan.

We laten nu even terzijde dat het vroegere systeem een grotere sociale correctie inhield.

De communicatie naar de bevolking over de nieuwe tarieven gebeurde pas weken na de invoering ervan. Dit is niet correct.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gouverneur van Vlaams-Brabant, De Witte heeft een onderzoek ingesteld op onze vraag.

Ze besluiten dat het nieuwe reglement niet wettelijk is. Door 1 euro extra per aanbieding aan te rekenen kom je boven de wettelijk bepaalde bovengrens van 0.30 euro/kg.

Het agentschap en de gouverneur vragen het stadsbestuur om de reglementering hieromtrent te herwerken.

In de nieuwe reglementering mag de prijs per kg niet boven 0.30 euro/kg stijgen en moet men onderscheid maken tussen de containers van 40, 140 en 1100 liter voor de variabele kost van de ophaling.

De eventuele 1 euro per ophaling MOET binnen een forfaitaire afvalbelasting worden aangerekend.

Daarnaast sporen we het stadsbestuur aan om acties op poten te zeggen, tips te geven zodat de afvalfactuur van de Aarschottenaar minder zwaar doorweegt. Afvalpreventie was en is nog steeds een sleutelwoord.