Stad Aarschot partner van de Statiegeldalliantie?

14 Januari 2018

Stad Aarschot partner van de Statiegeldalliantie?

Wordt Stad Aarschot partner van de Statiegeldalliantie ter voorkoming van sluikstorting? We blijven zwerfvuil opruimen, het vuil blijft terugkomen, eerder sneller en meer.

Zwerfvuil is slecht voor de natuur, geeft een onveilig gevoel en kost de stad zeer veel geld om dit op te ruimen.

Een bijkomende actie die kan worden ondernomen in de strijd tegen zwerfafval is de invoering van statiegeld.

Met dit voorstel vraagt Groen Aarschot de gemeenteraad van Aarschot om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

Deze alliantie verenigt de lokale overheden, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties die zich uitspreken voor de invoering van statiegeld op drankverpakkingen teneinde de hoeveelheid zwerfvuil en de kostprijs voor het ruimen ervan te verminderen.

De laatste twee weken van 2017 sloten 26 extra partners zich aan bij de Statiegeldalliantie, waardoor het aantal eind 2017 op 47 stond. Onder hen b.v. De Bond Beter Leefmilieu, Limburg.net (de Limburgse afvalintercommunale), KVLV, Test Aankoop, de steden/gemeenten Haacht, Laakdal, Grimbergen, Gent, Boom en Hasselt.


De partners van de Statiegeldalliantie willen:
? Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;
? Een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken
? Een echt duurzaam circulair model voor het beheer van grondstoffen
De Statiegeldalliantie vraagt aan de regeringen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.


Besluit
Groen Aarschot vraagt aan Stad Aarschot om zich samen met andere lokale overheden, milieuorganisaties, bedrijven en burgerinitiatieven aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie in de strijd tegen zwerfafval.
Samen vragen we de Vlaamse regering om een structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle drankverpakkingen, PET-flessen en blikjes.

https://statiegeldalliantie.org/