Sociaal en welzijn

31 Maart 2021

Sociaal en welzijn

Aarschot, een hart voor iedereen Zachte thema’s? Neen, een harde realiteit voor ons allemaal. Daarom is een sterk lokaal welzijnsbeleid nodig. Of wat dacht u van:

 

Welzijn

… of het zich goed voelen waar je woont. Het Vlaamse beleid spreekt al enkele jaren over ‘de vermaatschappelijking van de zorg’. Ze bedoelen er eigenlijk mee dat iedereen wordt opgeroepen om mee zorg te dragen voor mekaar. Dat kan in kleine dingen zitten door eens een boodschap mee te brengen voor een buur, of door grote dingen te doen zoals meerdere keren per week een bejaarde helpen zodat die langer thuis kan blijven wonen. En in deze redenering kan een lokaal bestuur ook mee zorgen voor meer welzijn voor haar inwoners.  Door bijvoorbeeld Buurtgerichte Netwerken op te richten of te ondersteunen, door te werken met Mobiele Dienstencentra waarbij er geregeld in elk deeldorp van Aarschot een zitdag wordt gehouden door iemand van de gemeente die helpt bij administratieve taken voor mensen die moeilijk naar het gemeentehuis geraken of voor wie het niet evident is om alles online te regelen. Het zijn maar twee voorstellen die echter voor veel comfort zorgen voor de burger en waar Groen Aarschot werk van gaat maken wanneer zij mee besturen. 

Armoedebestrijding

… of armoede, op verschillende vlakken, bespreekbaar maken. Want dit is al een eerste stap in het sterker maken van mensen met minder kansen. Een gezinsinkomen is heel broos geworden. Immers door een tegenslag in het leven door bijvoorbeeld ziekte, werkverlies, echtscheiding, niet lang naar school kunnen gaan, kan een gezin snel in een neerwaartse spiraal terecht komen. En het vraagt moed en wat geluk om daar door te komen. Maar daar mag het niet alleen van afhangen! Het Armoedebeleid in Aarschot kan een Charter , dit is een soort contract, opstellen samen met de Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen , waarin ze haalbare doelen met ondersteuning van de stad Aarschot vastleggen voor de komende 6 jaar. Dit is wat Groen Aarschot zou doen. En om al ineens een zeer concrete actie te benoemen: Groen wil de kostprijs voor de consument in sociaal dorpsrestaurant Orleanshof naar beneden halen, want die is momenteel nog te hoog wil men er geregeld gebruik van maken.

Gezondheid

… of dat wat we iedereen dagelijks toewensen. Ook op dit domein wil Groen Aarschot stevig samenwerken door dat wat er al is in Vlaanderen naar Aarschot te halen. We willen voorzien in toegankelijke 1e-lijnszorg in samenwerking met de Federatie van de Wijkgezondheidscentra. We kunnen in Aarschot een wijkgezondheidscentrum uitbouwen in samenwerking met huisartsen, CAW, OCMW, Begeleid Wonen, CGG , … zeg maar de partners die nu al actief zijn in de stad. Op die manier is er aanbod in gezondheidszorg – ook geestelijke gezondheidszorg - voor iedere inwoner van Aarschot mogelijk. Reeds in verschillende steden is dit een groeiend succes. En de behoefte hieraan is zeker aanwezig in Aarschot. Dit sluit ook aan bij het beleid in Armoedebestrijding en Welzijn dat Groen Aarschot wil bieden. Verder willen we ook preventief sterk inzetten op gezondheid: we willen bv de luchtkwaliteit bewaken, beweging promoten (oa door wegen veiliger te maken voor stappers en trappers) en er mee voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot gezonde, evenwichtige voeding.

Diversiteit

… of iedereen aan boord houden in Aarschot. Groeiende groepen burgers worden met sociale uitsluiting bedreigd. Dit kan te maken hebben door verschil in onderwijs, leeftijd, afkomst, gezondheid, … Groen wil daarin tegengas geven en wil inzetten op het verbinden van inwoners. Door bijvoorbeeld in elk deeldorp een ontmoetingsplek te installeren waar mensen samen kunnen praten, hun kinderen zien spelen met behulp van een mobiele peuterspeeltuin, informatie te voorzien, een gratis uitleenbox met speelgoed-en boeken en af en toe sprekers rond een thema uit te nodigen. Een ander voorbeeld is de inzet van ‘participatiecheques’: Door via OCMW of sociale dienst ‘vrije tijdscheques’ uit te reiken die kunnen ingeruild worden bij jeugdbewegingen, voetbal of tekenschool, kunnen we sociaal kwetsbaren betrekken. En waarschijnlijk zijn er nog veel meer initiatieven waar burgers in Aarschot zelf mee rondlopen en die wachten om met een beetje steun van de stad het daglicht te zien.