Overbodige postjes met zitpenning belangrijker dan jaarlijkse besparing van 20.000 euro?

29 Januari 2013

"Oude wijn in nieuwe zakken?" Na de verkiezingsuitslag van 2012 zou het anders/beter worden, er zou een nieuwe wind waaien en de meerderheid wacht op voorstellen van de oppositie.Als grootste fractie pakt CD&V uit met een kersverse jonge schepen, een verjongde fractie en wil het anders en krachtig aanpakken.

  • Kersverse voorzitter van de Open VLD neemt plaats in het college en wil volgens haar eigen woorden "veranderen in de manier van werken en geen discussies over de hoofden heen".

  • De Sp.a depanneert de meerderheid en zegt aan iedereen die het horen wilt dat de stijl anders zal worden.

Tijdens de installatievergadering deed Groen het voorstel om bij de verdeling van de commissies, het systeem D'Hondt toe te passen.

Dit zou tot de volgende verdeling komen van de stemgerechtigde leden: 3 voor CD&V , 1 voor N-VA, 1 voor Sp.a en 1 voor Open VLD en leden met raadgevende stem: 1 Groen en 1 VB.

Dus een totaal van 8 leden in iedere commissie.

  • Dit geeft een meer evenredige vertegenwoordiging binnen de stemgerechtigde leden.

  • Er zijn 2 leden per commissie minder. Dit zal de werking van de commissies ten goede komen: vlotter overleg/discussie, agendabeheersing?

  • Dit leidt tot een besparing van 56 zitpenningen ofwel ongeveer 11.000 euro per jaar t.o.v. het huidige voorstel van de meerderheid. Dit is in financieel moeilijke tijden toch een aanzienlijk bedrag.

  • Dit zendt een duidelijk politiek signaal naar de bevolking van een transparante en eerlijke politiek waarbij ook politiekers de last dragen.

Op de gemeenteraad van 28 januari stelde Groen voor om alle leden van de gemeenteraad aan te duiden als leden van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeente Bedrijf, AGB Aarschot.

Dit door artikel 236 § 2bis. van het gemeentedecreet toe te passen en daardoor mogen geen presentiegelden worden toegekend voor de vergaderingen van de raad van bestuur, RVB. Dit is dus een positief effect op de financiële toestand.

Concreet zou dit een besparing van 2200 euro per zitting van de RVB van het AGB betekenen. Dus zitten we snel aan 9000 euro per jaar.

Met deze twee eenvoudige voorstellen kan er dus jaarlijks 20.000 euro belastinggeld worden bespaard wat kan aangewendt worden voor zinvolle en noodzakelijke projecten.

Toch vinden deze voorstellen geen gehoor bij de nieuwe Aarschotse meerderheid?

Jammer genoeg dus toch "oude wijn in nieuwe zakken" ?

Collegiale groeten,

Johan Van de Schoot

Betty Kiesekoms