Onze Groen kandidaten voor Groot-Aarschot

17 Augustus 2012

die niet meteen een politieke kleur hebben maar eveneens ijveren voor een groen, progressief, sociaal, vooruitstrevend en constructief beleid. Groen Groot-Aarschot gaat in kartel met onafhankelijke, gedreven inwoners geven ze vorm aan het programma.

Elk vanuit hun eigen invalshoek; milieu, klimaat, sociaal, vakbond, fietsbeweging, multiculturele samenleving,?

Met deze ingesteldheid en belofte zijn we de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen begonnen en nu leggen we met trots een mooie, evenwichtige lijst voor.

Met een brede waaier aan mensen: creatief in denken en doen, een mix van jong en minder jong, mobiel en minder mobiel, met politieke ervaring maar ook echt "groentjes" en vanuit alle windstreken van Groot-Aarschot.

En zoals beloofd een kartel tussen groenen en onafhankelijken.

Ga kijken onder de rubriek "kandidaten" voor veel meer informatie per kandidaat.

www.facebook.com/groenaarschot