Onze 10 pijlers

Mobiliteit

De straat als verbinding tussen mensen

We willen een Aarschot op mensenmaat. Een stad waarin we wonen en leven en ons op een veilige en gezonde manier kunnen verplaatsen met het juiste vervoermiddel. Groen Aarschot wil dat iedereen toegang heeft tot een gezonde, veilige en slimme mobiliteit op zijn of haar maat.

 • Mobiliteit

  De straat als verbinding tussen mensen

  We willen een Aarschot op mensenmaat. Een stad waarin we wonen en leven en ons op een veilige en gezonde manier kunnen verplaatsen met het juiste vervoermiddel. Groen Aarschot wil dat iedereen toegang heeft tot een gezonde, veilige en slimme mobiliteit op zijn of haar maat.

 • Sociaal en welzijn

  Aarschot, een hart voor iedereen

  Zachte thema’s? Neen, een harde realiteit voor ons allemaal. Daarom is een sterk lokaal welzijnsbeleid nodig. Of wat dacht u van:

 • Ruimtelijke ordening

  Aarschot, waar ik graag woon

  Iedereen heeft een woning en ruimte nodig. Meer nog, iedereen heeft recht op een betaalbare, energiezuinige, kwaliteitsvolle, veilige en gezonde woning in een gemeente, buurt of stad waar het aangenaam is om te wonen.

 • Duurzaam

  Duurzaam, natuurlijk!

  Als het niet goed gaat met de natuur en de dieren, gaat het niet goed met onze samenleving. Wij willen propere lucht, proper water, propere grond en propere energie. Dit is ook een basis van een mooi, goed en leefbaar Aarschot.

 • Jeugd en senioren

  Rekening houden met jong en minder jong

  Betaalbare zorgwoningen in de stad? Skaten toegelaten op de Raskinkade? Dit thema gaat over jongeren en ouderen, met verschillende noden en uitdagingen, maar allemaal thuis in Groot-Aarschot. Groen Aarschot wil een gemeente die, in alle beleidsdomeinen, rekening houdt met zijn jongere en oudere inwoners.

 • Ondernemen

  Bedrijvig Aarschot

  Aarschot is van oudsher een bruisende stad met veel bedrijvigheid. Hoewel Aarschot nog steeds veel ondernemers telt, heeft het centrum nood aan zuurstof. Met Groen Aarschot willen we graag met de bestaande ondernemers op zoek gaan naar deze noodzakelijke zuurstof voor zowel de gevestigde waardes als starters.

 • Democratie

  Lokaal bestuur en participatie

  Groen Aarschot gaat voor een democratie met veel ruimte voor de actieve burger. Via co-creatie, hoorzittingen, enquêtes, adviesraden,... willen we echte inspraak maximaal stimuleren.

  Het wordt tijd voor een eerlijke politiek die een transparant en vernieuwend beleid voert om dienstverlening dicht bij de bevolking te brengen.

 • Vrije tijd

  Ontmoeten en ontspannen voor jong en oud

  Er bestaan al heel wat mogelijkheden en initiatieven om je te ontspannen, te ontmoeten, te sporten,... in Aarschot. Dat aanbod willen we versterken door mensen letterlijk nog meer ruimte te geven. Zo creëren we nog meer gelegenheid voor toevallige ontmoetingen en sociaal contact.

 • Onderwijs

  Aarschot, scholenstad

  Een goede schoolcarrière zet je in de startblokken voor een goed leven. Groen versterkt het onderwijs en zet de toekomst van onze leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen bovenaan de politieke agenda.

 • Veiligheid

  Aarschot, een veilige thuishaven

  Veiligheid is een thema dat ons allen aanbelangt, dat niet rechts of links is. We willen ons allemaal veilig voelen in Aarschot. Met een preventieve aanpak, een integrale veiligheidsaanpak en maatschappijgerichte politiezorg willen we problemen bij de wortel aanpakken en niet alleen aan symptoombestrijding doen.