Ondertekening van het Vlaams-Brabantse Klimaatengagement

23 September 2013

Ondertekening van het Vlaams-Brabantse Klimaatengagement

Groen Aarschot is zeer opgetogen dat de stad Aarschot het "Vlaams-Brabantse Klimaatengagement" zal ondertekenen. De provincie Vlaams-Brabant stelt in een beleidsverklaring van januari 2013 dat ze haar impact op de klimaatverandering wil verkleinen en naar klimaatneutraliteit streeft. Dit kan uiteraard enkel door samen te werken met gemeenten.Aarschot is 1 van de gemeenten die de nodige stappen wil zetten naar een klimaatneutrale stad en zal op 4 oktober 2013 het Vlaams-Brabants Klimaatengagement ondertekenen.

Groen Aarschot is ervan overtuigd dat lokale initiatieven bijdragen tot een beperking van de broeikasgasuitstoot en de klimaatverandering. Daarom stelde Groen Aarschot begin 2013 het "Groen beleidsplan op maat van Aarschot" voor.

Dit groen beleidsplan omvat een klimaatplan waardoor de CO2 uitstoot mindert en we minder afhankelijk zijn van dure en milieubelastende brandstoffen, staat borg voor een gezonde en veilige leefomgeving, gaat voor een duurzame economie en is goed voor onze portemonnee.

Groen Aarschot gaf een aantal smaakmakers om alle beleidsplannen te vergroenen. De voorstellen zijn laagdrempelig, haalbaar en kunnen binnen het jaar of 2 jaren uitgevoerd worden.

 • EEN REFERENTIEMETING
 • OPSTELLEN VAN EEN KLIMAATPLAN
 • AUTOLOZE DAGEN
 • MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL
 • FIETSENSTALLINGEN MET OPLAADPUNTEN
 • 30KM-ZONES
 • DIGITALISERING NIEUWSBRIEVEN
 • GROEN BESTEK
 • DE FIETSENDE STADSAMBTENAAR en STADSBESTUUR
 • VEGGIE en HAPPY MEAT
 • LOKALE PRODUCTEN
 • ENERGIE-EFFICIENTE GEBOUWEN
 • MINDER ENERGIEVERBRUIK en ALTERNATIEVE ENERGIE

Groen Aarschot hoopt dat het ondertekenen meer wordt dan een engagement en dat de stad Aarschot een echte voortrekkersrol zal opnemen in het voeren van een actief en ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid.

Onze concrete groene voorstellen kunnen een eerste aanzet zijn en dit engagement vorm geven.